Lager nye planer

Nå kommer ny konkret plan for fullføring av Bjørklundveien opp til Vestmarka. Sammenkobling av veiene vil tvinge seg frem, med ny hall og felles barneskole i Lamarka.

Gammelt veiprosjekt skal nå fullføres, ved grustaket på bildet.

Politikerne i Sortland har i 10-15 år utsatt prosjektet med sammenkobling av Bjørklundveien og Vesterveien, til tross for mange valgløfter.

Nå blir saken børstet støv av og den vil tvinge seg frem før byggingen av ny felles barneskole i Lamarka.

Kommunen har satt bort den konkrete planleggingen til firmaet Norconsult AS, som får ca 1,4 millioner kroner for jobben.

Dette blir sett som en del av den større planleggingen av hele Lamarka, der det skal bygges både idrettshall og barneskole, og kanskje privat barnehage.

Første sak over sommeren som lokalpolitikerne må ta stilling til er altså veiløsningen øverst i Lamarka.

Sent i august skal planen fra Norconsult AS legges frem, og drøftes av de folkevalgte.

Alt tyder på at det da vil komme et konkret vedtak om å fullføre prosjektet.

I tillegg til byggingen av skole og hall nede på selve myra, så planlegges det en storstilt utbygging av boliger oppe i Rundheia.

Også her vil det bli behov for en skikkelig adkomstvei, som må knyttes inn mot skoleområdet.

Der det i dag er et gammel grustak øverst i Lamarka, vil det trolig bli et veikryss der tre veien vil møtes.

Kommuneplanlegger Rune Kvannli fikk ikke applaus for Måsmyran-navnet.

Administrasjonen i Sortland kommune sier foreløpig ikke noe konkret om dette, med venter på de nye planene.

Da politikerne møttes forleden og drøftet planstarten, var det imidlertid en sak de allerede nå var enige om.

Navnet «Måsmyran skole» kan man like godt legge i skuffen med en gang. Det høstet ingen applaus.

Høyres Beate Bø Nilsen foreslo å utlyse en navnekonkurranse i stedet og fikk aller de andre i formannskapet med på dette.

Kanskje blir det Lamarka barneskole, eller et annet mer sprekere navn, men neppe Måsmyran.