Boligrenten øker

Fredag varslet flere banker at de setter opp renten på boliglån. Etter at Norges Bank hevet sin styringsrenten med 0,5%, følger bankene etter. Og renten vil stige videre utover høsten.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank).

Etter en periode med svært lave renter på lån, kom det torsdag et hopp på en halv prosent. Det er det største rentehoppet i Norge på 20 år.

Norges Bank låner ut penger til DnB, Sparebanken og de andre kundebankene. Her kan Ola og Kari igjen låne penger til bolig og bil.

Når sentralbanken nå krever 1,25% rente for sine utlån til bankene, da vil du og jeg trolig få 2,5% rente på våre boliglån.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det betyr igjen at boligrenten trolig ender omkring 3% i løpet av høsten.

Om boligrenten nå øker med en prosent og du har 3 millioner i gjeld, så vil det koste deg ca 23.000 kroner ekstra i året etter skattefradrag.

Vi snakker altså om et par tusenlapper ekstra i renteutgifter pr måned for mange med boliglån.

Likevel er ikke nivået særlig høyere enn det var før koronaen traff Norge.

Årsaken til de økte rentene nå er merkelig nok at «AS Norge» går meget godt for tiden.

Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi.

Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

Prisene stiger imidlertid raskt på mange områder og det gir utslag i økende inflasjon.

Norges Bank har som oppgave å dempe inflasjon og rask prisvekst. Derfor griper man nå inn.

Styringsrenten er fortsatt på et lavt nivå, og offentlige budsjett er ganske rommelige med mye bruk av «oljepenger».

– Utsikt til varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, sier sentralbanksjefen.

Renteoppgangen her kan imidlertid gi en større demping av boligprisene og i husholdningenes forbruk enn ventet.

Om inflasjonen så avtar raskere enn anslått, kan rentebanen bli slakkere.

Prognosen fra Norges Bank antyder at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

Da kan vanlige boliglån bli priset til 5-6%.