Krypto i Vestmarka

Firmaet Handelsbygg er omdiskutert i Hadsel for oppstart av «datasenter» på Søndre. Nå ønsker samme firma å kjøpe 20 mål tomt i Vestmarka på Sortland, for nytt «datasenter».

Utviklingssjef Georg Fredrik Myhre hos Handelsbygg Holding AS vil ha tomt i Sortland.

– Vi ønsker å tilkomme en fremtidig avtale om kjøp av tomt (inntil 20 mål) til industriformål på Vestmarka næringsområde i Sortland kommune.

Dette skriver utviklingssjef Georg Fredrik Myhre i et brev fra Handelsbygg Holding AS til Sortland kommune.

– Vi ønsker å utvikle et datasenter på linje med utviklingen som foregår i Stokmarknes.

Bygget skal bygges fleksibelt slik at det er egnet for datasenter eller annen industri, påpeker Myhre.

Henvendelsen skjer etter at næringssjef Viktor Johnsen i Sortland har hatt et møte med selskapet nylig.

Ved Stokmarknes har man nå utplassert to store containere på industriområdet på Søndre.

Disse er allerede i full drift, trolig med såkalt «utvinning» (mining) av kryptovaluta som bitcoin.

Årsaken til at Handelsbygg nå ønsker etableringer i Vesterålen, er rimelig tilgang på tomter og billig strøm.

Man leier så ut tomt eller lette industribygg, som så kan fylles med datautstyr for firma som driver med datatjenster.

Vestmarka industriområde har ingen ledige tomter akkurat nå, men her er planer om videre utvidelse.

Sortland kommune eier grunn som kan gi flere tomter og det er en av disse Handelsbygg nå vil sikre seg.

Etableringen av «datasenter» eller «kryptofabrikk» på Stokmarknes har møtt stor skepsis lokalt.

Både menigmann og lokale politikere har uttrykt ønske om å stanse dette «datasenteret».

Det lokkes med mulige arbeidsplasser, men foreløpig er det kun satt opp noen ferdig containere bak byggevarebutikken på Søndre.