Million til kommunen

Vindmøllene på Ånstadblåheia må nå begynne å betale en ny avgift. For hver kilowattime som snurres inn, skal ett øre tilfalle Sortland kommune. Det blir over en million kroner pr år.

Litt penger til fellesskapet skal komme fra vindmøllene på fjellet (arkivfoto).

En særavgift på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli 2022. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon.

Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene.

Vindmøllene på Ånstadblåheia ligger alle i Sortland kommune og dermed skal avgiften videresendes hit..

I fjor ble det produsert 133.577 megawattimer kraft fra de 14 vindturbinene til Ånstadblåheia Vindpark AS.

Omregnet bli dette 133,5 millioner kilowattimer som gir 133,5 millioner ører i årlig avgift.

Omregnet i kroner skulle det bli 1,33 millioner, som skal betales til Staten og videresendes til Sortlands kommunekasse.

Produksjonen av kraft på heia varierer fra år til år, med vil trolig uansett bli på over 100.000 megawattimer.

Sortland kommune kan dermed se frem til en ny stabil inntektskilde, som tilfaller fellesskapet via kommunekassen.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget en særavgift på landbasert vindkraft.

Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte ble iverksetting av avgiften utsatt.

Dette er nå avklart, og avgiften vil bli iverksatt fra 1. juli 2022.