Trer til side i Andfjord

Styreleder i Andfjord Salmon AS, Roy B. Pettersen, vil tre til side og bli erstattet av Nordlaks-direktør Roger B. Mosand. Dette vil styrke selskapet med solid bransjeerfaring.

Grunder av Andfjord Salmon AS, Roy B. Pettersen, slipper til en ny mann ved roret i selskapet (foto: Andfjord Salmon).

De to store oppdretterne av laks i Vesterålen er Nordlaks og Holmøy. Begge har milliardomsetning og bunnsolid erfaring og kapitalbase. Utfordreren er Andfjord Salmon AS i Andøy.

Tanken for pionerselskapet på Andøya er å flytte lakseoppdrett fra sjø til landbasseng. Dette har ingen så langt greid å gjøre med suksess i Norge.

En hel rekke slike prosjekt er imidlertid nå under utbygging over hele landet. Andfjord Salmon AS var tidlig ute og er allerede notert på Oslo børs som en lovende nykommer.

I løpet av sommeren kan prosjektet på Andøya kanskje være i gang, med oppdrett av laks i store basseng som henter sjøvann ute i Andfjorden.

Fordelen med dette er at man slipper plagen med lus. Dessuten blir det mulig å ta hånd om «dritten», som samles opp og går til «jordforbedring» på Andøy-myrene.

Grunder og hovedaksjonær i selskapet er Roy B. Pettersen (67) fra Sortland, via hans selskap Andfjord Holding AS. Eierposten nå er på knapt 20%.

Finansdiretør i Andfjord Salmon AS er Bjarne Martinsen. Han har så stor tro på prosjektet at han nå vil kjøpe aksjer for 1,5 millioner.

Også kommersiell direktør Helge Krøgenes har troen og vil kjøpe aksjer. Han kjøper for 750.000 kr og sitter dermed med 400.000 av selskapets 35 millioner aksjer.

Aksjekursen ligger i dag like under 50 kroner via Oslo børs. De to ansatte direktørene får kjøpe sine aksjer for spesialprisen 37 kr og får dermed 25% rabatt.

Holmøy-direktør Knut R. Holmøy sitter allerede i styret for Andfjord Salmon AS. Nå foreslår man altså å hente inn en annen «tungvekter».

Det er Roger B. Mosand (68) som i dag er direktør for Nordlaks Produkter AS. Mosand sitter i flere av Nordlaks-styrene og er også leder for styret i Trollfjord kraft.

Dermed vil begge de store tradisjonelle oppdretterne i Vesterålen være innenfor i styret hos Andfjord Salmon. Dette vil styrke selskapet både med bransje- og ledererfaring.

Som annonsert i børsmelding 11. mars 2021, har nominasjonskomiteen foreslått at Roger Brynjulf  Mosand utpekes som ny styreformann i selskapet.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske fra Roy Pettersen om en ny styreleder, med solid bransje- og ledererfaring når selskapet nå beveger seg videre fra utviklingsfasen.

Forslag på nytt styret i Andfjord Salmon er Roger Brynjulf Mosand som ny styreleder og Roy Bernt Pettersen som  styremedlem. Dessuten styremedlemmene Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Bettina Flatland og Kim Marius Strandenæs.