37 km skal asfalteres

Noen veistrekninger i Vesterålen får ny asfalt til sommeren. Til sammen blir lagt nytt dekke på 37 kilometer og lengste prosjekt blir i Holmstaddalen med 6,8 kilometer.

Fylkesveiene i Nordland skal asfalteres for 150 millioner til sommeren (foto: NFK, Peter Fure).

-Vi har ønsket å prioritere mer til vedlikehold av veger i Nordland, etterslepet er stort og nå setter vi i gang med mye mer vedlikeholdsarbeid enn tidligere år.

Totalt skal det asfalteres mer enn 210 kilometer fylkesveg i Nordland i år, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Det er satt av 150 millioner kroner til asfaltering og vedlikehold av fylkesveger i Nordland i 2021.

Vesterålens mange og lange fylkesveier får også en del asfalt, men det er ganske korte strekninger. Holmstaddalen får mest, med til sammen 6,8 kilometer, fordelt på to etapper.

Mellom Alsvåg og Lifjorden blir det 5,8 kilometer nytt dekke, mens Frøskeland-Skjelfjord får vel 4 km reasfaltering.

Ved Melbu blir det 4,2 km. På Stokmarknes kommer det en kilometer mot Børøybrua med fornyet vegbane. Mellom Grytting og Skagen legges det 3 km asfalt.

Sortland får nytt dekke ved rundkjøringa med 1,5 km. Litt lenger sør kommer det to «lapper» på 500 og 800 meter.

Risøyhamn-Ærås får 4 km ny asfalt, mens det blir 4,6 km på Åkenesveien.

Det vil være et stort vedlikeholdsbehov på fylkesveiene også i årene som kommer.

-Fylkesrådet, med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Krf har valgt å sette av 150 millioner hvert år de neste fire årene.

På den måten får vi gradvis hevet standarden på fylkesvegene våre, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.