Slik blir sykehjemmet

Arkitektene har laget nye 3D-bilder av planlagte Lamarka sykehjem. Her viser man hvordan bygningsmassen vil plasseres på tomta og hvordan det ferdige bygget vil fremstå.

Bildet viser nye Lamarka sykehjem sett fra oven sørfra, med Lamarktunet i øvre bildekant og Blåbyhallen til høyre (foto: HR Prosjekt).

Kommunen har stipulert kostnadene til 216 millioner kroner, og nå skal planene sendes over til Husbanken. Håpet er at man får halvparten i tilskudd fra Staten.

Nærbilde av inngangen til nye Lamarka sykehjem, sett nordfra, med et stort trafikkområde mellom sykehjemmet og Lamarktunet (foto: HR Prosjekt).

Bygget er formet rundt to atrier (eller tun), som igjen er delt opp i fem mindre hager. Et sentralt og forhøyet mellombygg skal bli «byggets hjerte», som skiller tunene og kobles til hovedinngangen via en innvendig gate.

Flyfoto av nye Lamarka sykehjem, sett fra nordøst, med Lamarktunet nede i høyre hjørne (foto: HR Prosjekt).

Det er planlagt 50 ansatte ved sykehjemmet, 68 ansatte for hjemmetjenesten og dagsenteret planlegges til å bemannes av 10 ansatte.

Totalt vil det dermed bli 128 arbeidsplasser i tilknytningen til det nye sykehjemmet og tilpassende boliger i Lamarka.

Lamarka sykehjem blir bygget i en etasje for det meste, men den nedre delen, mot øst, vil få to etasjer (foto: HR Prosjekt).

Skisseprosjektet slik det fremgår i dag har inntegnet 48 soverom med areal på ca 25 kvadratmeter hver. I tillegg kommer fellesarealer i tilknytning til beboerrommene.

Totalt areal i sykehjemmet blir dermed opp mot 7.800 kvadratmeter.

Sykehjemmet skal plasseres bare et steinkast fra dagens aldershjem, Lamarktunet. Tomta er beregnet å bli på ca 17 mål.

Sykehjemmet i Lamarka vil ligge rett over veien fra aldersboligene og aldershjemmet, som er i venstre nedkant av bildet (foto: HR Prosjekt).

Bygget har ellers dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i første etasje og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen.

SIGN Arkitektur ble i mars 2020 engasjert som arkitekt for prosjektet etter offentlig utlyst anbudskonkurranse. HR Prosjekt leder arbeidet med planer for tomta og reguleringen omkring bygget.