Drysser milliarder

Regjeringen har nylig drysset fremtidige milliarder over Nordland, og blant dette 5 milliarder for delbetaling av Hålogalandsveien og 3 milliarder for flytting av Bodø flyplass 900 meter.

Ny tunnel fra Kanstadfjorden mot Fiskefjorden loves av statssekretær Ingelin Noresjø (foto: Statens vegvesen/Regjeringen/T. Tandberg).

Den nye veien mellom Sortland og Evenes er beregnet å koste 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger. Regjeringen mener Staten bør stille med 5 milliarder og byggestart før 2027.

Dette er ett av løftene som er kommet fra Regjeringen de seneste dagene. Utgangspunktet er innholdet i nye NTP, nasjonal transportplan 2022-2033, som legges frem før påske.

Et annet prosjekt som vil konkurrere om pengene, er flytting av flyplassen i Bodø med 900 meter. Det vil koste vel 3 milliarder kroner og er et fornuftig prosjekt ifølge regjeringen.

Dessuten loves ny storflyplass ved Mo i Rana. Dette ligger inne som forslag og her er prislappen vel 2,5 milliarder kroner.

Om ikke dette er nok så vil man bruke nær 10 milliarder på ny trasé på E6 gjennom Sørfold, og her er det ikke snakk om bompenger.

Til sammen er løftene fra regjeringa altså på over 20 milliarder kroner bare til Nordland fylke. Mange spør seg derfor om dette kan være realistisk.

NTP skal nå legges frem for Stortinget og da blir det avgjort hvor mye penger som skal brukes og hvilke prosjekt som skal komme først i køen.

– Jeg kan forsikre om at Hålogalandsveien E10 er inne i NTP. Fem milliarder kroner kommer i første 6-årsperiode.

Noen har vært urolig for at dette prosjektet ikke skulle realiseres, men det kommer ganske snart, lover nestleder i KrF, Ingelin Noresjø.

Dette løftet er imidlertid ikke helt nytt. Allerede i 2017 sto Høyre og KrF på fylkesgrensen til Troms, og lovet 8,7 milliarder til den 150 kilometer lange strekningen.

Den gang lovet man oppstart i 2018, men etter dette har det ikke skjedd noe særlig med prosjektet.

Inne i Fiskfjorden blir det pusterom mellom to nye tunneler, som vil korte ned kjøretiden med vel en halvtime mellom Sortland og Evenes.

Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Utbedring av eksisterende E10 fra Fiskefjorden til Kåringen inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassifiserer til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for trafikk. 

Byggingen skal nå gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), der staten bidrar med fem milliarder kroner. Bompenger skal dekke nær 2 milliarder.

Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år.

Så er spørsmålet hvor prosjektet havner i køen blant andre gode tiltak, ettersom løftene også har vært mange og store om nye løsninger også på Vestlandet og andre steder.

Debatten hår også gått flittig om det er lurt å bruke 3 milliarder offentlige kroner på å flytte flyplassen i Bodø 900 meter, eller om man virkelig trenger en ny storflyplass ved Mo i Rana.