Satser i Narvik

Narvik kan få en ny stor fabrikk med 500 ansatte, dersom utviklingsselskapet «Teco 2030» realiserer siner planer. Fabrikken skal lage hydrogenceller for skip som vil kutte diesel.

Investeringen i Narvik blir på over en milliard kroner og fabrikken er tenkt lagt til det fraflyttede industribygget etter REC.

Fabrikken skal produsere brenselceller av hydrogen. Brenselcellene omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Det gjør det mulig for blant annet skipsfarten, som i dag er storforbrukere av diesel og tungolje, å legge om til hydrogen. På den måten kan utslippet av drivhusgasser reduseres.

Det er NRK Nordland som skriver om dette i dag. Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) er glad for at kommunen nå kan få et betydelig antall nye arbeidsplasser.

– Det er rett og slett helt fantastisk, og det er en stor dag for regionen her. Dette er etter de planene som Narvik har jobbet for gjennom strategiske næringsplaner, sier han.