Strømprisen kan øke

Slag av Vesterålskraft til Troms Kraft kan bety øket nettleie for kundene i Bø, Øksnes og Sortland. Forhandlinger pågår fortsatt, men nettleien blir uansett justert årlig av selskapene selv.

Slik er dagens «klipp» av nettleien hos Arva/Nordlandnett og Vesterålskraft Nett.

Styret i Vesterålskraft har nylig kommet med uttalelse om at det er viktig å selge selskapet for å sikre lokale arbeidsplasser og få lavere nettleie. Dette fremstår for mange litt merkelig.

Strømmen hos Arva/Nordlandsnett koster 21,3 øre pr kWh, mens nettleia hos Vesterålskraft kun er 15,2 øre – altså betydelig lavere pris.

Vesterålskraft Nett AS skal etter planen selges til nettopp Arva AS, som er et datterselskap av Troms Kraft AS. Arva AS har hovedkontor i Bodø, da man i fjor fusjonerte med Nordlandsnett AS.

Hos Arva opererer man med to ulike priser for 2021. Kundene i Troms får en pris, mens kundene i Nordland får en langt høyere pris. Selskapet forklarer:

– Vi har slått oss sammen med Troms Kraft Nett, og skifter navn til Arva. For 2021 vil vi ha ulik pris- og tariffstruktur i nettområdet vårt.

Grunnen til at det tar tid å få en felles pris- og tariffstruktur for hele nettområdet, er fordi Troms Kraft Nett og Nordlandsnett historisk sett har en ulik pris og tariffstruktur.

Videre kommer det nasjonale føringer fra NVE på hvordan nettleietariffer skal utformes i 2021. Vi vil da uansett måtte tilpasse tariffene våre til dette, lyder forklaringen.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune er uansett positiv til salg av Vesterålskraft. Han mener dette er nødvendig for å sikre lokale arbeidsplasser og få lavere nettleie.

Politikerne i Sortland delt i synet på et mulig salg. Partiet Rødt i Sortland har nylig gått ut med svært kritiske kommentarer til både prosessen og et mulig salg.

Fra Høyre, SP og AP er det gitt signaler om at man er avventende positiv, men vil se et forhandlingsresultat før man tar en beslutning om salg.