Mangler 600 kvinner

Folketallet i Vesterålen synker gradvis og litt av årsaken til dette er underskudd på kvinner. Regionen mangler 633 kvinner for å oppnå balanse mellom kjønnene.

Kvinner flytter for høyere utdanning og kommer ikke tilbake til Vesterålen (illustrasjonsfoto).

Ved årsskiftet var det vel 30.000 innbyggere i Vesterålens fem kommuner. Fordelingen mellom kjønnene er ganske lik, men det er underskudd på kvinner i alle kommuner.

Sortland mangler 208 kvinner og Hadsel har underskudd på 181 damer. Øksnes mangler 106, mens det er undervekt av 94 i Andøy og 44 i Bø.

Situasjonen for hele Nordland fylke er tilsvarende. Her mangler det faktisk 3.795 kvinner, for å skape balanse mellom kjønnene.

Tar vi med Troms og Finnmark også, så ser man altså at Nord-Norge mangler nær 9.000 kvinner for å få likevekt i befolkningen.

Oslo er en av få byer og fylker som har overvekt av kvinner, og det til tross for stor innvandring hit av enslige menn fra utlandet.

Norge sett under ette har faktisk underskudd på 47.000 kvinner. Det er også en del av forklaringen på stagnasjon i folketallet, når man ser bort fra innvandring.

Likestillingen i arbeidslivet går imidlertid i positiv retning. Kvinner og menn blir stadig mer likestilt, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå SSB.

På høyere utdanning er det nå større andel kvinner enn menn. Samlet i Norge var det 39 prosent kvinner og 30 prosent menn som hadde høyere utdanning i 2019.