Vil selge arvesølvet

Styret og direktøren i Vesterålskraft ønsker å selge hoveddelene av selskapet til Tromskraft. Fossekrafta og strømlinjene blir regnet som «Norges arvesølv». Nå skal politikerne avgjøre salget.

Styreleder Ronald Steen og direktør Halvard S. Pettersen i Vesterålskraft vil gjerne selge.

Sortland Elektricitetsverk AS ble stiftet i 1912 og var forløperen til Vesterålen Kraftlag AS. Fra den spede begynnelse med strøm fra Evannet, er kraftmarkedet i Norge blitt stadig mer innfløkt, med privatiseringer og børs.

All strøm i Norge går i dag via Nordpool kraftbørs, som igjen eies av Euronext børs i Nederland. Strømnettet er blitt delt opp i flere deler via politiske vedtak. Det er klare skiller mellom kraftproduksjon, eie av strømnettet og salg av strøm.

Vesterålskraft ble for noen år siden delt opp i flere deler, der VK Produksjon AS nå eier kraftstasjonene, mens VK Nett AS eier strømlinjene i Bø, Sortland og Øksnes.

Styret foreslår nå å selge disse delene, altså kraftlinjene og kraftstasjonene. Dette skjer etter flere år med forhandlinger «i kulissene», der ledelsen og styret har drøftet mange ulike løsninger.

-Den løsningen vi har landet på innebærer salg av Vesterålskraft Nett inn i nettselskapet til Troms Kraft, Arva, og et salg av Vesterålskraft Produksjon til Troms Kraft Produksjon.

Dette skriver styret og ledelsen i Vesterålskraft AS i en felles pressemelding fredag.

Vesterålskraft AS eies med en tredel hver av kommunene Bø, Sortland og Øksnes. Kommunestyrene her har oppnevnt sine styremedlemmer, men fortsatt kan politikerne gripe inn i viktige avgjørelser.

Konsernstyret i Vesterålraskraft AS representerer eierne i Bø, Sortland og Øksnes kommuner (foto: Vesterålskraft).

Direktør Pettersen lover at det ikke skal bli færre arbeidsplasser i Vesterålen etter et salg av selskapene. Han lover også lavere nettleie til lokale strømkunder.

Nettselskapet Arva AS kan altså i fremtiden få eierskap til linjene i Vesterålen og bestemme nettleia. Om det vil gå ned eller opp, er imidlertid kanskje ikke helt avgjort.

Arva AS ble stiftet før jul med fusjon mellom Tromskraft Nett og Nordlandsnett. På nettsidene til Arva finner man i  dag to ulike priser.

Prisen i Nordland er 21,3 øre pr KWh med årspris (fastledd) 3.125 kroner. Arvas kunder i Troms betaler tilsvarende 12 øre pr kWh og fastledd på 2.000 kroner.

Selv forteller Vesterålskraft Nett AS at dere tariff for 2021 ligger på 15,2 øre pr kWh, pluss årspris på 3.700 kroner.

En vanlig husholdning i Vesterålen med 20.000 kWh betaler dermed i dag 6.740 kr pr år i nettleie, pluss faste statlige avgifter.

Arvas nordlandspris betyr 7.385 kr pr år, og betyr altså et prishopp for kundene i Vesterålen med 645 kroner.

Arvas tromsprisen er tilsvarende 4.400,-. For strømkunder i Vesterålen blir tromsprisen billigere, og vil kunne gi betydelig lavere nettleie enn i dag.

På den annen side har eierkommunene – Bø, Sortland og Øksnes – hentet ut til sammen 40 millioner kroner i utbytte fra Vesterålskraft de 4 siste årene.

Om man ikke hadde tatt utbytte, og heller satt ned prisen på nettleie, ville prisene i Vesterålen kunne vært betydelig lavere.

Styret i Vesterålskraft AS består av leder Ronald Steen, nestleder Elisabeth Sørdahl, Ann-Rita Mårstad, Sigve Bjørnar Hansen, Viggo K. Johnsen, Trond Løkke, Rigmor H. Andersen og Daniel Isaksen.

Har du kommentarer eller info angående denne artikkelen, så kan du sende innspill via epost til: red@vny.no.