Trenger en brakkerigg

Sortland barneskole trenger sårt oppgradering, og nå er behovene kartlagt og prisberegnet. En ny brakkerigg til 10 millioner kan løse noen problem, men det trenges trolig 7 millioner til.

Sortland barneskole trenger en oppgradering snarest.

Politikerne i Sortland får nå på bordet en klargjøring av de utfordringer som er avdekket ved Sortland barneskole.

Det er vedtatt at man ikke skal bygge ny skole nå og brukes dagens lokaler i ti år til.

Både lærere og foreldre har påpekt en rekke forhold som bør utbedres, og noe av dette er ganske prekært.

Fra ledelsen i Sortland kommune foreslår man å anskaffe en brakkerigg snarest mulig.

Arbeidsforholdene for lærere oppfyller ikke dagens krav til arbeidsmiljø og det er trangt i kontorlandskapet.

En brakkerigg skal kunne gi både kontorer og nødvendige garderobe-fasiliteter for lærere.

Frigjort areal i det nyeste bygget kan da benyttes til klasserom og bedre toalett-forhold for elevene.

Her kan det bli et tilbygg med toaletter om ikke lenge.

Det er også stort behov for nye dører på inngangene mot vest og øst. Regn og snø kommer inn her.

Her tenker man også et overbygg over disse inngangene, for å skjerme for vær og vind.

Dette kan redusere energitapet i bygningen slik at vi reduserer behovet for oppvarming.

Kostnader for disse utbedringene er ca 1,5 millioner kroner.

De to eldste byggene som barneskolen består av, trenger nye og bedre toalettforhold.

Her tenker man å sette opp et tilbygg som skal kunne gi flere toalett, slik at de minste ikke trenger å gå ned i kjelleretasjen.

Kostnader for dette er beregnet til ca 800.000 kroner.

Ellers er en god delvinduer modne for utskifting i flere av byggene, og dette vil ventelig koste 600.000 kroner.

Utskifting av gamle lyskilder er også nødvendig, og her er prislappen antydet til 1,5 millioner.

På sikt mener man en del andre kabling og ventilasjon også må utbedres,  for et par millioner.

Ut over dette er en en håndfull andre oppgaver som må løses snarest mulig.

Summen man dermed ender opp med er ca 17 millioner kroner, men det er 13 millioner som må investeres snarest.