Bygger på Maurnes

Et nytt boligfelt på Maurnes er nå byggemeldt. Her skal det komme 19 leiligheter, et steinkast fra barneskolen. Kanskje kan dette bli boliger for nye ansatte ved Holmøys lakseslakteri.

«Kleivatoppen» kalles det nye feltet (foto/ill.: Asplan Viak/Maurnesgruppen).

Maurnesgruppen AS består av 4 investorer, som har gått sammen om det nye prosjektet.

Rune Fredriksen er daglig leder, og har med seg Espen Hamremoen, Jørn Arve Røe og Per-Ivar Karlsen.

Eiendommen man snakker om eies i dag av Per-Ivar Karlsen, men man vil kjøpe en liten part også hos IL Holmgang.

Maurnesgruppen AS vil overta ca 8 mål tomteareal, for den utbyggingen man nå planlegger.

Prosjektet vil gi et alternativt tilbud til dem som ønsker å bo på Maurnes.

Området ligger et steinkast fra Maurnes barneskole, der det i dag går vel 85 elever.

For turglade kan det sies at feltet vil ligge ved foten av fjellet Svellingen, i utkanten av dagens bebyggelse.

Like ved gressbanen til Holmgang kommer nybyggene (foto/ill.: Asplan Viak/Maurnesgruppen).

Flermannsboliger er et godt boalternativ både for eldre og yngre, mener utbyggerne.

Det man spesielt har i tankene at det kommer mange nye ansatte til Holmøy Maritime, som ligger 4 kilometer unna.

Lakseslakteriet skal ha omkring 75 ansatte og disse trenger jo bolig, gjerne i kort avstand til jobben.

Det er ny gang- og sykkelvei fra boligfeltet til Holmøy-anleggene, pluss oppgradert bilvei.

Boligene planlegges både for salg og utleie, skriver Maurnesgruppen i sin byggemelding.

På «Kleivatoppen» blir det bra utsikt (foto/ill.: Asplan Viak/Maurnesgruppen).

Planene har vært ute til høring og det er ikke kommet noen særlige innvendinger til prosjektet.

Nå sender man derfor byggemelding og håper at Sortland kommune kan gi grønt lys for utbyggingen.

Statens vegvesen og fylket er litt avventende med å godkjenne detaljene for biltrafikk, da man tenker å bruke dagens avkjøring til gressbanen.

Ut over dette er ikke kommet protester verken fra naboer eller offentlige instanser.

Maurnes har både barneskole med basseng, barnehage, idrettslag og gode turanlegg.

Ikke langt unna er det to småbåthavner for dem som ønsker plass til fritidsbåt etc.

Utbyggerne tror derfor mange vil finne det attraktivt å bosette seg her, med helt nye leiligheter.