Litt ekstra asfalt

Hovedveiene i Vesterålen og Lofoten får litt ny asfalt i løpet av året. Fylket har fordelt ett hundre millioner ekstra, som gir ca 50 kilometer nytt dekke på veiene i Vesterålen.

Ny asfalt gleder bilistene (foto: NFK/Ragnar E. Bogen).

Fylkesrådet vil sette av 100 millioner ekstra på toppen av årets budsjett til asfaltering.

– Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Asfaltering i Sortland blir en fortsettelse av det som ble gjort i fjor, pluss nytt dekke i Bokløysa-tunnelen.

Bø kan glede seg over ny asfalt fra Ramberg til Mårsund, og fra Straume til Husvågen.

Øksnes får nytt dekke fra Lifjordkrysset til Staven, pluss vel 5 km på Alsvåg-veien.

Andøy fåt ny asfalt fra Saura til Kvalnes, pluss på Ramsaveien.

Hadsel får også litt svart toppdekke på noen mindre veistrekninger.

Fylkesrådet i Nordland er fornøyd med å ha fått ekstra midler fra øket skatteinngang.

– 100 millioner ekstra vil gi et stort løft for vedlikeholdet av vegnettet i fylket vårt.

Man har økt bevilgningene til drift og vedlikehold av vegnettet, men prisstigning har tatt store deler av satsingen.

Nå håper man å nå målet om at minimum 5% av fylkesvegnettet blir utbedret eller asfaltert i året, sier fylkesrådslederen.

– I det reviderte statsbudsjettet som nylig ble lagt fram, får Nordland kompensert prisvekt og et inntekstsystem vi kan leve med.

Det har bidratt til at vi tør å være såpass offensiv og sette av mye ekstra til asfaltering i år, sier fylkesrådets nestleder, Svein Øien Eggesvik.

Flesteparten av strekningene som er satt opp på asfaltlistene vil bli fullført i år.

På enkelte strekninger kreves såpass tunge tiltak at det ikke er sikkert at de blir fullført i år, men alt startes opp i år og skal stå ferdig i 2024.

Fylkesråd for transport, Monika Sande, antyder at man kan klare mer asfaltering enn det som nå ligger på bordet.

Hun oppfordrer også bilistene om å vise hensyn når de ferdes langs fylkesvegene i sommer.

– Det er nå engang sånn at asfaltarbeidet kun kan gjøres på sommeren og høsten.

Du kan gjerne sende en vennlig tanke til alle som arbeider hardt for å få unna køene og for å gjøre veiene sikrere med ny, slett asfalt, oppfordrer fylkesråd Sande.