Ny havn på 400 mål

En ny havn på Ånstad vil bety utfylling i sjøen for 400 mål nytt areal. Sortland trenger ny havn og alternativene er Kringelen eller Ånstad. Det kommer nå protester på begge stedsvalgene.

Ny havn på Ånstad vil komme i det skraverte området (foto/ill.: VNY).

Førstevalget for ny havn var Kringelen og her ble det lansert to forslag – et stort og senere et noe mindre.

Begge disse fikk negativ respons fra reindriften og Sametinget har varslet «innsigelse» (nektelse).

Sortland kommune vil ikke ta noen disputt med Sametinget og ser nå på et alternativ.

Den andre muligheten for et nytt stort havneanlegg blir på Ånstad.

En skisse er nå lagt frem og planleggingen vil starte for alvor.

Så langt sies det at en ny fylling vil bli på ca 400 mål, der alt skal anlegges ute i sjøen.

Selve planskissen er på 580 mål, ettersom det ikke er avklart hvor langt ut fra land man må fylle.

Foreløpig varsles det at fyllingen vil gå ut til 10-12 meters dybde, og det kan bli inntil 430 meter fra land.

Oransje felt blir ny fylling, ifølge første skisse (foto/ill.: SK kart/VNY).

Forslaget har vakt oppsikt hos beboerne på strekningen fra brua til Ramnflauget.

En underskriftsaksjon er satt i gang og i løpet av noen timer mandag ble det samlet inn 160 signaturer.

Ikke bare beboere i bygda protesterer her, men også andre som tenker på miljø og natur.

Det man er redd for er særlig støy og forurensing fra et nytt industriområde.

Den 6. juni skal det holdes et åpent møte på Selnes bygdehus, der planene skal legges frem.

Her blir det også mulig for alle å stille spørsmål og komme med sine innspill til planleggerne.

Det er Henning Larsen Architects AS og Rambøll Norge AS som står for planleggingen.

Sortland kommune og Sortland Havn KF er sammen om å legge frem planen.

Denne skissen ble lagt frem for 2 år siden for ny havn på Ånstad (foto: Klausengruppen/Sortland havn KF).

Utfylling tenker man vil gå 330 til 430 meter utenfor dagens strandområde på Ånstad.

Dersom kaifronten plasseres lenger inn vil det være nødvendig med mudring, og det er ikke ønskelig sier planleggerne.

Et moment i denne saken er at det skal skje mudring flere andre steder i skipsleia gjennom Vesterålen.

Dermed vil en ny utfylling på Ånstad kunne få gratis fyllmasse fra disse prosjektene.

Da haster det å komme i gang med planleggingen og anlegge en molo for å ramme inn nyhavna.

Ennå er dette litt frem i tid, men Sortland Havn KF ønsker fortgang i saken da det er plassmangel i dagens havn.

Har du kommentarer til denne artikkelen så send gjerne en epost til red@vny.no.

Det samme gjelder leserbrev. Husk et innlegg bør være relativt kortfattet og gjerne ha med et foto.