Full brems for nye hus

Boligbyggingen i Norge viser nå en kraftig nedgang i forhold til i fjor. Igangsetting av nye hus er nå på det laveste man har hatt siden finanskrisen i 2010.

Dette kommer frem i nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Det har vært en nedadgående trend i antall igangsettingstillatelser til nye eneboliger med et foreløpig bunnpunkt i 1. kvartal 2023.

Man kan også se et fall i antall igangsettingstillatelser til nye boliger i boligblokker.

En nedgang på nær 40 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

Igangsettingstillatelser til nye eneboliger aldri vært lavere.

Det ble gitt grønt lys til 1.107 nye boliger i april.

Det er en nedgang på 40 prosent sammenlignet med april i fjor.

Sist det ble registrert færre igangsettingstillatelser til nye boliger var i juni 2009.

Justert for sesongvariasjoner var det en nedgang på 45 prosent sammenlignet med forrige måned.

I løpet av 1. kvartal 2023 ble det gitt igangsettingstillatelse til 6.065 nye boliger.

Vi må tilbake til 3. kvartal 2011 for å finne et kvartal med færre igangsettingstillatelser til nye boliger.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt med nær 25 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023, viser nye tall fra byggearealstatistikken.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger er fremdeles noe over bunnivået som fant sted i kvartalene i etterkant av finanskrisen, fra og med 2. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010.

Selv om en bolig har fått igangsettingstillatelse betyr ikke det nødvendigvis at bygging blir gjennomført.

Vanligvis krever store boligprosjekter at en viss andel boliger er solgt før byggingen starter.

Stigende prisnivå kombinert med høye renter gjør boligprosjektene kostbare for både utbygger og kjøper.

Usikkerheten har ført til skrinlegging og utsettelse av prosjekter, noe som reflekteres i igangsettingstallene.