Trenger ansatte

Politiet i Nordland teller 17 flere enn ved årsskiftet, men fortsatt mener politimesteren det trenges flere ansatte. Hun håper derfor på økte bevilgninger, slik at staben kan utvides.

Politimester Tone Vangen har fått 17 flere ansatte i Nordland distrikt, men mangler fortsatt folk til å fylle stillingene og kravene i den nye reformen (foto: Politiet).

Politimester Vangen har sendt ut en pressemelding der hun påpeker feil i et oppslag i VG og flere lokalaviser, om at det er blitt færre ansatte i Nordland. Dette er ikke riktig, selv om mange ble overført til Troms nylig.

-På bakgrunn av VGs oppslag søndag forrige uke har det kommet flere avisoverskrifter i lokalmedia om at det er blitt færre politiansatte i Nordland, nærmere bestemt 58,8 færre ansatte. Dette er misvisende. Stillingene det refereres til er stillinger som har tilhørt Nordland politidistrikt, påpeker Tone Vangen.

Nordland politidistrikt består av de gamle politidistriktene Salten, Helgeland og deler av det gamle Midtre Hålogaland. Det ble politisk bestemt at Midtre Hålogaland politidistrikt skulle opphøre og deles mellom Nordland og Troms.

Legger man sammen tallene for Nordland og Troms, ser man at det nå er 55 flere på jobb i politiet, sammenholdt med antallet ved utgangen av 2013. For hele Norge er antallet 1.882, og av dette er 824 vanlige politifolk. Resten er ansatte i byråkratiet og særorgan.

-I en overgangsperiode, fra 1. januar 2016 til 31. mai 2017, ble Midtre Hålogaland ledet fra Nordland. Den virkelige delingen fant sted 01.06.2017. Kommunene i Troms, unntatt Gratangen, ble da overført Troms politidistrikt, mens den resterende delen gikk til Nordland politidistrikt.

Dette innebar også deling av ressursene fra det gamle politidistriktet, inkludert personell. Totalt ble 82 stillinger fra Midtre-Hålogaland politidistrikt med inn i Troms politidistrikt, herav 55,8 politistillinger, forteller politimester Vangen.

-I motsetning til det man kan tro etter siste ukens avisoverskrifter om nedgang i antall stillinger, så har Nordland politidistrikt snarere hatt en økning i antall stillinger. Vi er 17,6 flere enn da vi startet året.

Imidlertid er det en kjensgjerning at vi fortsatt mangler personell til å fylle opp alle de funksjoner som politidistriktet skal ha og vi håper at vi får økonomisk handlingsrom til å bemanne opp ytterligere.

Det nye politidistriktet tar mer og mer form dag for dag. Befolkningen i politidistriktet kan være trygg på at vi fokuserer på å levere gode tjenester, selv om politiet nå står midt i en reform, skriver politimesteren i sin melding til pressen.

Finnmark har fått 16 nye stillinger, mens Oslo har fått hele 207 i samme periode.

–Valget er gjort på bakgrunn av kriminalitetsbildet. Jeg tror de fleste har forståelse for at Oslo må prioriteres høyt, da det er der det er mest kriminalitet. Særlig med tanke på utfordringer i innvandrertette bydeler, svarer justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

–Finnmark er et betydelig mindre distrikt i folketall. 16 flere polititjenestemenn i Finnmark er mye og godt for et fylke som har et folketall på 75.000. Også er særorganene inn i bildet her. Det er ikke sånn at PST kun sitter i Oslo. Alle politidistrikt er avhengig av et godt og fungerende Kripos, sier Per-Willy Amundsen.