Trenger 250 millioner

Holmøy Maritime AS blir nå en av to hovedeiere av Vesterålskraft AS, sammen med Sortland kommune. Hvor mye penger man vil legge på bordet selv, er foreløpig ikke avgjort.

For å sikre lokalt lysnett må det mye penger på bordet, raskt (illustrasjonsfoto).

Den endelige avtalen mellom Sortland kommune og Holmøy Maritime AS er ennå ikke kjent. Men det er enighet om å gå sammen om å kjøpe VK-aksjene Øksnes selger.

Aksjene er egentlig allerede solgt til Lofotkraft Holding AS for 215 millioner kroner, men Sortland kommune har noen få dager på seg til å bruke forkjøpsretten.

Fredag 19. november fikk ordfører fullmakt fra flertallet i kommunestyret til å kjøpe aksjeposten for 215 millioner. Kun partiet Rødt stemte imot.

Fristen for å gjøre dette løper ut den 25. november og da må det også være en annen avtale i havn for Sortland kommune.

Kommunen har ikke penger i kassen for å eie aksjene mer enn noen dager og kommunen har ikke lov å ta opp lån for et slikt formål.

Sortland kommune har imidlertid 34 millioner på fond, som man nå tar ut og legger i «potten».

Ordfører Karl Erling Nordlund har dessuten altså invitert med en ny stor eier, som er Holmøy Maritime AS.

Ingen andre lokale firma er spurt, og store offentlige investorer som KLP har takket nei.

Holmøy har sagt OK og vil doble potten med 34 millioner til. Dette gjøres via et nytt felle aksjeselskap.

Dermed vil det nye «Holmøy-Sortland-kraftinvest AS» (fiktivt navn) sitte med 68 millioner i innskutt aksjekapital.

Tallene her ble opplyst av ordfører Nordlund under behandlingen i Sortland kommunestyre den 19. november.

Det nye felles investeringsselskapet må låne 182 millioner kroner, slik at man når det magiske beløpet på 250 millioner.

Da kan man kjøpe ut Øksnes-aksjene for 215 millioner og i tillegg 5% av Bø-aksjene for 35 millioner.

Hvem som skal garantere for lånebeløpet er ikke kjent, men Sortland kommune vil trolig måtte bruke noe av sin kredittsikkerhet her.

Kanskje vil Holmøy strekke seg til 50 millioner i aksjer, dersom det må til for å sikre tilstrekkelig lån.

Sortland vil uansett ikke gå under 34% av aksjene, så maksgrensen for Holmøy Maritime AS er 66 millioner.

Dersom dette blir klarert og signert innen torsdag, vil altså eierskapet til hoveddelen av aksjene i Vesterålskraft AS bli i Sortland.

Bø kommune vil fortsatt ha 30% eierandel, mens Sortland holder fast på sin direkte andel på 35%.

Den nye VK-eieren her er altså  «Holmøy-Sortland-kraftinvest AS», der eierprosenten mellom partene ikke er helt fastlagt.

Dette selskapet skal i fremtiden ha 35% av aksjene i Vesterålskraft AS.