2 flere i Vesterålen

Folketallet i Vesterålen har hittil i år øket med 2 personer, og nå er det 30.161 innbyggere i de 5 kommunene. Øksnes og Hadsel vokser, mens Sortland fortsetter å falle i folketall.

To flere innbyggere i Vesterålen så langt i år (illustrasjonsfoto).

Trenden som har vært de senere år, med fraflytting fra Nord-Norge, fortsetter ennå. Folk flytter sørover.

Vesterålens fem kommuner holder imidlertid stand, så langt i år. Det er faktisk blitt to flere innbyggere, enn det var 1. januar i år.

Øksnes kan vise til en fin utvikling med 40 flere innbyggere hittil i 2021. Man mistet 14 i sommer, men fikk 35 nye i vår og 19 nå i høst.

Hadsel kan også vise til fin vekst, der det nå er 59 flere enn ved nyttårstider. Første halvår økte Hadsel med 92, mens man har mistet 33 i høst.

Sortland må derimot fortsatt se en negativ trend, der folketallet synker. Så langt i år er det blitt 65 færre innbyggere i regionens største kommune.

Sortland mistet 31 tidlig på året og 13 i sommer. Utover høsten forsvant enda 21 innbyggere.