Bygger for 600 millioner

Nytt sykehjem, ny barneskole, ny idrettshall og ny teknisk base er 4 prosjekt Sortland kommune tenker å bruke omkring 600 millioner kroner for å realisere i løpet av 2-3 år.

Kommunedirektør Rita Johnsen i Sortland vil investere i nybygg (redigert/sammensatt foto).

Før jul legger kommunene frem sine budsjett og planer for neste år, og gjerne for de kommende 2-3 årene videre. Mange investeringer går gjerne over flere år.

Sortlands politikere har akkurat nå fått forslaget fra sin kommunedirektør, der man blant annet lister opp en rekke investeringer i nybygg.

Nytt sykehjem i Lamarka er allerede vedtatt og godt planlagt, slik at det her bare er tomtekjøp som gjenstår før man kan sette spaden i jorda.

Prislapp for sykehjemmet er 240 millioner kroner, og her venter man ferdigstillelse senhøsten 2023 eller første halvår 2024.

Det andre store prosjektet er ny barneskole. Ennå er det ikke vedtatt plassering eller form, men uansett vil nybygget koster mange penger.

Kommunedirektøren tipper at prosjektet vil trenge 230 millioner kroner, før barna kan slippe inn i nybygget.

Barna er også i fokus i tredje prosjekt, der man tenker å bygge en ny idrettshall på Strand.

Her er prislappen anslått til 78 millioner kroner, selv om prosjektet ennå ikke er konkretisert og vedtatt.

Alle disse tre nybyggene vil utløse tilskudd fra staten, slik at kommunens reelle kostnad bli kuttet betydelig.

Det fjerde prosjektet må nok Sortland kommune ta helt selv, med 50 millioner kroner.

Det er bygging av en ny hovedbase for den tekniske driften av kommunen, der man samler maskiner og utstyr for vei, vann og vedlikehold.

Kommunen har en ganske stor maskinpark og mye utstyr, som hittil har vært spredt rundt på forskjellige steder.

Nå tenker man å samle alt under ett tak, både for å få mer effektiv drift og bedre utnyttelse av ressursene.

Denne tekniske basen har sammenheng med at man planlegger å rive Nortura-byggene og den gamle brannstasjonen.

Kostnaden for riving vil trolig ligge på omkring 40 millioner, men da klargjør man samtidig tomtene for ny bruk eller salg.