Bø vurderer aksjesalg

Politikerne i Bø er innkalt til møte både i formannskap og kommunestyre torsdag 25. november. Saken som skal opp er salg av aksjer i Vesterålskraft AS.

Saken kommer opp etter at Lofotkraft Holding AS nylig kom med et konkret bud på aksjene og sier seg villig til å betale vel 250 millioner kroner.

Aksjeposten utgjør 35% eierandel i Vesterålskraft AS.

Rådmannen i Bø anbefaler at politikerne takker ja til tilbudet fra Lofotkraft og selger aksjene.

Ordfører Sture Pedersen er ikke like sikker, men sier forholdene har endret seg etter at Sortland inviterte Holmøy Maritime AS inn som medeier.

Politikerne i Bø har tidligere holdt på eierskapet til sitt lokale kraftselskap, men åpnet for å selge en mindre aksjepost.

Nå ser det ut til at alle aksjene kan være i spill, og kanskje havne i Lofoten som bytte for 250 millioner kroner.