Elektrisk stemning

Innspurten i aksjedramaet om Vesterålskraft skjer torsdag 25. november. Stemningen mellom partene er blitt ganske høyspent. Sortland beskylder Lofotkraft for fiendtlig oppkjøp.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft (t.v.) og ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland (redigert foto-illustrasjon).

I morgen torsdag er fristen for Sortland til å kreve forkjøpsrett til Øksnes-aksjene som nylig ble solgt til Lofotkraft.

Stemningen er ikke bare elektrisk mellom Sortland og Svolvær, men også mellom naboene Sortland og Bø.

Samme dag møtes politikerne i Bø for å avgjøre hva de skal gjøre med kommunens VK-aksjer som Lofotkraft nå byr 250 millioner for.

Ordfører Sture Pedersen har vært ute i Bladet Vesterålen og kritisert Sortlands ordfører for hemmelighold og liten samarbeidsvilje.

– Når jeg ser på saka nå, forstår jeg ikke hva som har vært hemmelig, sier Sture Pedersen til BLV.

– På spørsmål, snakket de om å orientere oss i brev.

Da tilbød jeg å ta med meg brevet, hvis de plagdes med postgangen, er Pedersens syrlige kommentar.

Pedersen er skeptisk til at Sortland har invitert med private aksjeselskap som eiere i kraftlaget.

Bø kommune har hele tiden anbefalt en regional løsning i Vesterålen, der kommunene fortsatt eier kraftselskapene.

Etter vedtaket i Sortland om å kreve Øksnes-aksjene på forkjøpsrett, kom det et nytt brev fra Svolvær til ordfører Sture Pedersen.

Lofotkraft har lagt inn bud på hele Bø kommune sin aksjepost i Vesterålskraft, og det er åpent hva man lander på ved nye behandling.

Et salg til Svolvær vil gi Lofotkraft såkalt negativt flertall i Vesterålskraft, med 35% av stemmene i VK.

Sortland frykter at det gir LK makt til å gå hindre forhandlinger med andre kraftselskaper i Vesterålen, som Andøy Energi og Trollfjord.

– Sortland kommune vil ha med Bø kommune i et fremtidig Vesterålskraft.

Bø kommune sitter med løsningen for å få til Vesteråls-alternativet, sier ordfører Nordlund i en pressemelding.

Utspillet fra Nordlund, er også signert Beate Bø Nilsen (Høyre) og Fred Frivåg (AP).

Dette skjer altså dagen før Bø-politikerne samles for å svare Lofotkraft.

Nordlund henviser til en uttalelse fra direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft, der han sier «dette sikres best ved at vi slår sammen virksomhetene til Lofotkraft og Vesterålskraft».

Sortland mener altså at målet fra Svolvær helt klart er å legge Vesterålskraft inn under eget selskap og dermed hente ut gevinster.

Sortland kjemper imot dette og ber om støtte fra Bø for å hindre oppkjøpet fra Lofoten.