Toppår for sjømat

Hver eneste dag i fjor ble det sendt ut fisk fra Norge som tilsvarer 42 millioner middager. Det betyr at norsk fisk kunne mettet hele Jordens befolkning i to dager, med 15 milliarder måltid.

42 millioner middager hver dag ble eksportert fra Norge i fjor (foto: Norges sjømatråd).

2021 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge vel 3 millioner tonn sjømat til en verdi av 120 milliarder kroner i fjor.

Det er rekord i både volum og verdi og tilsvarer 42 millioner måltider hver eneste dag – året rundt.

– 2021 ble nok et eventyrlig eksportår for norsk sjømat. Vi er i den svært gunstige posisjonen at vi har produkter som hele verden vil ha – også i krisetider.

Det har resultert i etterspørselsvekst, rekordvolum og en total eksportverdi som Norge aldri har opplevd før.

Det er imponerende og viser at norsk sjømat er en av våre viktigste fremtidsnæringer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Sjømateksporten 2021 bød på mange rekorder og for aller første gang passerte det totale eksportvolumet 3 millioner tonn.

Verdiøkningen var på hele 15 milliarder kroner, eller vel 14 prosent, sammenlignet med året før.

Den gamle verdirekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner ble slått med 13,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent.

Til tross for at 2021 unektelig ble et år med mange rekorder, har verdikjeden i ulik grad har fått ta del i den eventyrlige norske eksportveksten.

– Vi skal være forsiktige med å tolke «eksportvekst» som «økt lønnsomhet» for alle.

Utfordringer med markedsadgang og økte kostnader knyttet til drift, innkjøp og distribusjon førte til svekkede marginer i deler av næringen i fjor.

For å kunne utvikle, investere og fortsatt være en ledende sjømatnasjon, trenger næringen trygge rammebetingelser og god markedsadgang, sier Renate Larsen.

Slik var sjømateksporten 2021, fordelt på eksportverdien av de største artene og sammenlignet med året før:

Laks utgjorde desidert største andel av fiskeeksporten i fjor med 81,4 milliarder kroner, som er opp 16% fra 2020.

Torsk, som særlig kommer fra Vesterålen, Lofoten og videre nordover, utgjorde 9,8 milliarder. Det er en mindre økning fra året før.

Makrell gav inntekter på 5,9 milliarder kroner (+18 %) og silda utgjorde 4,2 milliarder kroner (+11 %).

Ørret bragte inn 4 milliarder kroner i fjor (+5 %), mens sei var en litt mindre post med 2,5 milliarder kroner (+7 %).

– Gjennom et utfordrende år har sjømatnæringen levert fantastiske resultater.

Regjeringen har svært høye ambisjoner for sjømatnæringen.

Sammen med alle de dyktige fagfolkene i sjømatnæringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten av klimavennlig mat, mer aktivitet langs kysten og nye rekorder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).