DnB betalte aksjene

Øksnes og Bø har nå fått utbetalt 80% av kjøpesummen for Vesterålskraft-aksjene man solgte. Det vil si – banken DnB har betalt. Lofotkraft hadde ikke penger, og måtte låne hele beløpet.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft har pantsatt aksjene i Vesterålskraft AS (foto: Lofotkraft/VNY).

Øksnes kommune skulle i utgangspunktet få 215 millioner kroner for sine 300 aksjer i Vesterålskraft AS. Beløpet er imidlertid litt usikkert.

Lofotkraft Holding AS har betalt inn 80% av forventet pris og kommunekassen i Myre rådhus har så langt fått 167 nye millioner.

Ordfører John Danielsen bekrefter at det foreligger en avtale der prisen skal fastsettes endelig når regnskapet i Vesterålskraft for 2021 er klart.

Da betaler Lofotkraft resterende 20%, eller det beløpet som gjenstår. Sluttsummen kan bli både litt over eller litt under 215 millioner.

Rådmann Gundar Jakobsen i Bø kommune bekrefter at kommunekassen på Straume også har fått noen nye millioner.

Her er det 80% av de 162 aksjene som Lofotkraft fikk, etter at Sortland krevde sin andel på forkjøpsretten.

Det betyr at Bø nå har fått ca 89 millioner, og resterende blir betalt når regnskapet til Vesterålskraft er bekreftet.

Sortland skal betale for sine 188 aksjer innen den 27. januar, med tilsvarende pris som Bø får fra Svolvær.

Bø skulle få 250,8 millioner, men kan ende opp med «bare» 244 millioner.

Sluttsummen avgjøres av tallene i VK-regnskapet for 2021, og kan altså bli lavere eller høyere enn 250.

Det er imidlertid ikke Lofotkraft Holding AS som nå har betalt ut pengene fra egen kasse.

Pengene kommer fra banksjef Elisabeth Fredriksen i DnB.

Direktør Arnt M. Winther i Svolvær hadde ikke penger på bok, og måtte derfor låne hele beløpet i banken.

Fra før har Lofotkraft-konsernet lånt godt over en milliard hos DnB, og øker nå altså med ca 330 millioner.

Aksjene i Vesterålskraft AS er allerede pantsatt til DnB, som sikkerhet for det nyeste lånet.

Styreleder i Lofotkraft Holding AS, Jann Arne Bardo, er pensjonert banksjef fra nettopp DnB Svolvær.

Han har åpenbart gode kontakter i banken fortsatt, da Lofotkraft-konsernet til sammen har fått låne over 1,5 milliarder kroner hos DnB.

Pengene er brukt for det meste på store investeringer i linjenettet i Lofoten – men nå også på aksjekjøp i Vesterålskraft AS.