Utvider steinbruddet

Ved Reno-Vest sitt anlegg i Ramnflauget har det vært et mindre steinbrudd. Dette skal nå utvides betydelig, slik at man kan hente ut 150.000 lastebillass med pukk og stein.

Steinbruddet ved Reno-Vest skal utvides betydelig (arkivfoto).

Bak prosjektet står Brødrene Jobsen AS og Bergersen Utleie AS. Eierne har lenge drevet med steinbrudd, transport, graving og utfylling av masser.

Nå har de to selskapene gått sammen i Ramnflauget Masseuttak AS, med halvparten hver av aksjene.

Prosjektet regnes som «middels stort» og blir derfor ikke omfattet av kravet om konsekvensutredning.

Bare tiltak over 2 millioner kubikkmeter masse må ha slik ekstra planlegging og høringsrunder.

Ved Ramflauget regner man med å kunne ta ut et sted mellom 1,3 og 1,5 millioner kubikk stein i kommende runde.

En vanlig lastebil tar ca 10 kubikk og dermed blir det altså 150.000 lass med stein som kan kjøres ut fra Ramnflauget.

Hvor mye dette er, kan illustreres ved å si at en lastebil kan kjøre hver time fra steinbruddet, kontinuerlig i mer enn 15 år.

Altså hver time i døgnet, 365 dager i året, i minst 15 år.

Årlig uttak regner man med skal bli på ca 50.000 kubikk, som tilsvarer 5.000 lastebillass. Det gir lastebilene 12-15 turer hver eneste dag.

Kartet her viser masseuttaket i Ramnflauget. Byggene tilhører Reno-Vest.

Det foreligger imidlertid en plan for å utvide uttaket enda mer, på et senere tidspunkt, kanskje.

Første del blir på nabotomta til Reno-Vest, mens en neste etappe blir mer bak renovasjonsanlegget..

Man snakker altså om svært store mengder stein og fyllmasser som kan hentes ut fra Ramnflauget i årene som kommer.

Opprinnelig var det Brødrene Jobsen AS som fikk driftskonsesjon for steinbrudd i Ramflauget fra 2019.

Men området har vært godkjent som masseuttak helt fra 1996.

Ramnflauget Masseuttak AS har nettopp fått godkjent kjøp av 60 mål fra Synnøve Ottesen, for arealet rett bak Reno-Vest.

Dermed har man hånd om et nytt felt som senere også kan bli masseuttak.

Eierne bak prosjektet er Bergersen Utleie AS, med 50%, og Brødrene Jobsen AS.

Sistnevnte er eid av Tor Kåre Nilsen og omsetter for ca 12 millioner kroner årlig.

Aksjene i Bergersen Utleie AS er delt likt mellom Ottar og Ronny Bergersen.

Far og sønn kontrollerer dessuten Kobbvågen Knuseverk AS i Bø, Ottar Bergersen & Sønner AS og Bergersen Utleie AS.

Til sammen omsetter disse tre firmaene for ca 265 millioner kroner årlig.