Få blir alvorlig syk

Fredag var det et hopp i antall smittede i Sortland, men svært få blir alvorlig syke. Også i resten av Vesterålen får flere påvist korona, og dette vil trolig øke i tiden fremover.

Kommuneoverlege Mette Røkenes (arkivfoto: Sortland kommune).

Søndag 9. januar 2022 ble det registrert 4.184 smittede med Covid-19 i Norge. Smitteøkningen er med stor sannsynlighet knyttet til den nye mutasjonen omikron.

Smitten øker også i Vesterålen. Sortland hadde fredag 15 bekreftede tilfeller av korona. Hadsel hadde 51 smittede i forrige uke, mens Sortland hadde 25.

– Til tross for økt i smitte i Norge har vi ikke sett tilsvarende økning i antall innleggelser på sykehus, sier smittevernlege Mette Røkenes i Sortland, i en pressemelding.

Heldigvis har det vist seg at omikron gir mildere sykdom, også hos uvaksinerte barn, og at færre blir alvorlig syke.

– Vaksinering, fremfor alt dersom man har tatt oppfriskningsdose, beskytter godt mot alvorlig sykdom, men dessverre i mindre grad mot smitte.

Vi kan derfor forvente ytterligere økning av antallet smittede i Vesterålen og Sortland i ukene som kommer, sier Røkenes.

For at pandemien skal gå over i en ny fase er vi avhengig av en immunitet i befolkningen som kommer fra både vaksinasjon og smitte.

I store deler av regionen har vi hatt lave smittetall og har en lav immunitet fra smitte i befolkningen.

At dette snur og det kommer en høyere immunitetsgrad fra smitte i befolkningen, er nok nødvendig for at vi skal kunne si farvel til smitteverntiltak etter hvert.

Det er antallet alvorlig syke og hvor mange som legges inn på sykehus som er styrende for tiltaksnivået også lokalt.

Det betyr at økningen i antallet smittede i Sortland ikke nødvendigvis gjør det nødvendig med forsterkede tiltak i kommunen.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19 og skal i så stor grad skånes for «tiltaksbyrden».

Smitteverntiltakene har for mange vært tunge å leve med.

For våre barn og unges psykiske og fysiske helse håper jeg at vi med økende immunitet fra vaksine og smitte snart ser en ende på slike tiltak.

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen for den enkelte.

Anbefaler alle som ikke er vaksinerte å bestille seg time for vaksinering. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside, påpeker Mette Røkenes.

De som får symptomer bes holde seg hjemme og teste seg med selvtest dersom man blir syk.

Selvtest kan hentes på testsenteret vårt eller kjøpes på apotek og andre utsalgssteder.