Beredskap før sesong

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte i tirsdag aktører for å drøfte gjennomføringen av årets vinterfiske.

Sjømatnæringen forventer i år som tidligere år et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske.

Situasjonen foran vinterfisket 2022 er samtidig annerledes enn i fjor. Grenseovergangene er åpne, men det er samtidig høy smitte internt i Norge.

– Jeg er godt fornøyd etter møtet i dag, der mitt inntrykk er at næringa er godt rustet for årets vinterfiske.

De tar med seg erfaringene fra i fjor, og det er god dialog mellom næring, statsforvaltere, involverte kommuner og nasjonale myndigheter.

Det aller viktigste er at næringen klarer å opprettholde en god smittevernfaglig drift, og at den gode dialogen mellom myndigheter og næring fortsetter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

På møtet deltok Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatrådet, Norges Råfisklag og Norsk Villfisk.

I tillegg deltok representanter fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg er også fornøyd med at vi har fått på plass økt testkapasitet og tilgang på hurtigtester.

Det har jeg engasjert meg særskilt for å få på plass, og det er nå fordelt ekstra hurtigtester til kommunene.

Det vil framover sendes ut flere tester i tiden som kommer slik at det skal være god testkapasitet til å håndtere testing av de som reiser inn for å jobbe under vinterfisket, sier Bjørnar Skjæran.