Uro om datahacking

Høyre etterlyser bedre informasjon fra fylkesrådet etter datainnbruddet hos Nordland fylkeskommune. Dette har også rammet de videregående skolene i fylket.

Beate Bø Nilsen (H) ønsker bedre info fra Nordland fylkeskommune (foto: NFK).

– Det er nesten gått 14 dager siden Nordland fylkeskommune har hatt et datainnbrudd uten at informasjon er gitt formelt til fylkestingets representanter, og det er kritikkverdig, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland.

Fylkestinget er ansvarlig for de tjenester som gis og det er spesielt at fylkestingsrepresentantene må lese i media om krisen som er rammet Nordland fylkeskommune (NFK).

Hun etterlyser en bedre krise- og beredskapskommunikasjon. Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

– Selv om fylkestinget har delegert myndighet til kriseledelsen i fylkeskommunen til å håndtere krisesituasjoner, fritar det dem ikke til å overholde informasjonsplikten til fylkestinget.

At det skal informeres ved fylkestinget i slutten av februar, er ikke akseptabelt, mener Nilsen.

– Vi har forståelse for at det er noe informasjon man ikke kan gå ut med, pga. sikkerhet i forbindelse med datainnbruddet.

Men fylkestinget er ikke orientert om:

  • Hvordan det jobbes for å løse problemet og tidsperspektivet når systemene er oppe og går igjen. Om den digitale sikkerheten har vært godt nok
  • Hvordan utdanning, tannhelsetjenesten, samferdsel, båt og ferger m.m. er rammet og konsekvenser av det
  • Hvordan rammer dette skoleelever, lærere, innbyggerne, næringsliv og andre ansatte
  • Garanterer NFK at ingen sensitive personopplysninger er på avveier (personopplysninger, passord, kontaktinformasjon m.m,)
  • Vet NFK hvem som står bak datainnbruddet er og er det kommet noe form for krav

Fylkesrådet innkalte fylkesordfører og gruppelederne til Teams-møte i 03.01.22, der det ble gitt begrenset informasjon.

Det bør ikke være tilfeldig om gruppelederne informerer godt nok videre til fylkestingsrepresentantene. Fylkestinget har krav på lik informasjon og det ansvaret ligger hos fylkesrådet.

Høyres fylkestingsgruppe er opptatt av de tjenestene som vi gir til innbyggerne i Nordland er kvalitetsmessig gode i denne krisen.

Man bør derfor ikke undervurdere informasjonsbehovet til omgivelsen når en krise oppstår. En organisasjon må ha en god kommunikasjonsplan for kriser og beredskap når noe uventet oppstår.

Har fylkesrådet vurdert omdømme til Nordland fylkeskommune når det fylkeskommunale digitale systemet er satt ut av spill og at man ikke har noen formening om når det vil være tilgjengelig?

Denne artikkelen er bygget på en pressemelding fra Nordland Høyre, ved Beate Bø Nilsen.