Vil bygge til politiet

Dagens politistasjon på Sortland kan bli bygget ut, slik at det også i fremtiden kan bli lokaler for etaten. En ny toppetasje på eiendommen og en tilbygget del i 2. etasje må da på plass.

Slik tenker man seg en fornyet politistasjon på Sortland (foto: J. Tufteland AS).

Det er firmaet Vesterålen Eiendom AS som når søker samarbeid med Sortland kommune for å realisere en fornyelse av bygget der politiet har lokaler.

Man ønsker å kjøpe tomtegrunn på ca 200 kvadratmeter for kunne bygge ut en ny kontorfløy i andre etasje.

Dessuten vil man ha grønt lys for å sette en ekstra etasje på bygget, slik at politiet også får kontorer oppe i ny 5. etasje.

Foreløpig er denne planen bare på skissestadiet, men åpenbart såpass konkret at man nå vil gå inn i konkrete forhandlinger med Sortland kommune.

Eieren av dagens politistasjon er altså firmaet Vesterålen Eiendom AS, med adresse i Dimmelsvik, litt sør for Bergen.

Aksjonærene er en rekke privatpersoner spredt over hele landet.

Bakgrunnen for denne ombyggingen er at politiet i fjor gikk ut med forespørsel om nye lokaler i Sortland, da man har for liten plass i dag.

Fasaden sett fra Strandgata kan bli slik etter utbygging (foto: J. Tufteland AS).

Estimert behov for politistasjonen er fra 2.200 til 2.400 kvadratmeter areal, med beliggenhet mest mulig sentralt på Sortland.

Ønsket innflytting er oppgitt tidligst sommeren 2023, og senest innen mai 2024.

Dersom Vesterålen Eiendom AS fortsatt skal sikre seg leieinntekter fra politiet, må man altså nå jobbe fort for å få utbyggingen klar.

Papirene som er oversendt Sortland kommune gir ikke klare mål på utbyggingen, men det blir trolig ca 200 kvadratmeter nye kontorer i 2. etasje.

Den påtenkte toppetasjen, altså en femte etasje, kan gi mange nye kontorplasser på til sammen ca 400 kvadratmeter.

Da vil man være innenfor det totale arealkravet som politiet har satt, like under 2.400 kvadrat.

Kanskje blir det en hyggelig takterrasse også for politiet på Sortland (foto: J. Tufteland AS).

Vesterålen Eiendom AS har ca 6 millioner i leieinntekter årlig, men alt dette kommer neppe fra politistasjonen på Sortland.

Ny leieavtale med politiet vil i første runde gå på 10 år, men med mulighet for forlengelse med enda 10 år.

Utbygget i 2. etasje vil bedre innkjøringen til garasjene som politiet har i dag, og dessuten gi mulighet for parkering under tak også.

Det lille grøntområdet som er utenfor her i dag, vil Vesterålen Eiendom AS gjerne beholde og ta ansvar for om kommunen ellers gir grønt lys for prosjektet.

Da kommer det kanskje også en fin takterrasse, der politifolkene i fremtiden kan slappe av i spisepausen en fin sommerdag.

Foreløpig er det ikke kjent om andre firma har gitt tilbud om leieavtale for ny politistasjon i Sortland, men det er det trolig.

Sortland kommune selv har antydet et nybygg vegg-i-vegg med dagens brannstasjon, men det er usikkert om dette er et konkret tilbud som nå blir drøftet med Nordland politidistrikt.