Tømmer på lager

Mye av barskogen i Vesterålen er hogstmoden og en del blir nå tatt ut og fraktet til mellomlagring på området til Sortland havn. Det er lokale firma som står for dette med hogst på Bønes.

Transporten av første tømmerlast til Sortland havn ble utført av Knut Lihaug, og her blir den lagret inntil videre (foto: Sortland havn).

Tirsdag kom første bil med tømmer inn til Sortland havn og i løpet av våren kan det komme flere tusen kubik for lagring her. -Dette er ny virksomhet i hos oss og vi ønsker våre samarbeidspartnere velkommen, sier driftssjef Einar Glad Hansen i Sortland havn KF.

Mellom Kystvakta og havneterminalen har man god plass og her er det nå satt av ett mål for lagring av tømmer. Det skal i løpet av våren tas ut flere tusen kubikk med tømmer her i Vesterålen og mye av dette skal skipes ut over kai. Det er Vesterålen skogsdrift som har denne jobben.

– Tømmerstablene vil etter hvert bli et stort berg, som blir liggende i nordenden av området vårt. For øyeblikket har vi ledig plass ved Kystvakten og der estimeres at vi kan legge inn 3.000 kubikk samtidig, sier Glad Hansen i en kommentar til nettavisen VOL.

Knut Lihaug er transportøren som frakter inn tømmeret til havna. – Han er fra Bø, så det er kun lokal verdiskapning i dette. Jeg synes det er kjempeflott at det både er lokale entreprenører som skoger ned, og lokale entreprenører som sørger for transport.  Det er utrolig flott at vi har disse ressursene i vårt område, sier driftssjef Hansen.

-Mye av tømmeret er stort og hogstmodent. I tillegg har det kommet i en slik alder at det vil være lønnsomt å ta ut denne skogen. Det er Allskog som kjøper ut tømmeret av skogeierne og formidler det videre. De kjøper det på rot og sørger for at det blir tatt og skiftet ut, sier Einar Glad Hansen til VOL.