Full klaff i fisket

Nå er det full klaff for vinterfisket og forrige uke gav en ny rekord for Råfisklaget som mottok fisk for 752 millioner kroner. Rekordpriser på skreien er det fortsatt, med nær 33 kroner kiloet.

Fin-fin skrei er levert til mottak i Vesterålen nå i mars og betalt med nær 33 kroner kiloet, sløyd og hodekappet (foto: Andenes Fiskemottak AS).

Gode værforhold gjennom hele forrige uke førte til toppkvantum fersk torsk hittil i år, melder Råfisklaget. Det ble tatt imot 24.280 tonn skrei til verdi 527 millioner kroner. Verdimessig er dette alle tiders rekord.

Kvantumet var noe lavere enn rekorden fra uke 10 i 2017, som endte på 27.930 tonn som da ga en førstehåndsverdi på 430,7 mill kroner. Verdien i uke 11 i år er altså nesten 100 mill kroner høyere enn i uke 10 2017, til tross for at kvantumet var 3.650 tonn lavere.

Dette sier mye om den positive prisutviklingen, der fiskeri i Vesterålen får opptil 33 kroner kiloet for sløyd skrei, uten hode. Gjennomsnittet i Vesterålen ligger på 32,75, mens det i Lofoten er litt lavere med 32,17. Uansett er dette rekordpriser.

For fiskerne er det gode nyheter med de høye prisene, men på den annen side er det altså mindre kvantum i år. Dermed blir inntekten trolig på samme nivå som i fjor, totalt sett.

Fiskekjøperne fortviler imidlertid, og særlig de som har bundet seg med kontrakter til matvarekjedene. – Når vi ikke kan forutsigbarhet på prisene, så reagerer kundene våre. Vi har ICA som kunde. De reagerer på at vi ikke får levert nok fisk. For oss er dette en krisesituasjon. Intet mindre enn det, sier Jørn G. Jacobsen ved Finnmark Fisk AS til avisen KystogFjord.

– Torskeprisene er ikke bærekraftig. Da er det bedre å ikke kjøpe fisk enn å kjøpe og gå i minus. Prisen til fisker har gått opp med 35 prosent, mens prisene i markedet har økt med 20 prosent, sier Jon-Edvard Johnsen ved Hovden Fiskeindustri AS i en kommentar til nettavisen VOL.

Gjennom selskapet Bø Trans AS eier Johnsen både Hovden Fiskeindustri AS og fiskebåten «Vikanøy». Den har så langt levert 117 tonn fisk til Jangaard Export AS på Andenes. – Vi har ikke råd til å kjøpe fisken fra vår egen båt. Derfor leverer vi på Andenes, sier Johnsen.

Kvantumet i uke 11 i år var fordelt med 11.020 tonn/242,6 mill kroner levert til kjøpere i Lofoten/Salten, av det var 10.960 tonn levert i de 6 kommunene i Lofoten. 5.000 tonn var omsatt til kjøpere i Vesterålen, 3.330 tonn i Troms, 3.250 tonn i Vest-Finnmark og 1.350 tonn i Øst-Finnmark.

Av de 11.020 tonnene levert Lofoten var 6.340 tonn tatt på garn, 2.720 tonn på snurrevad, 1.150 tonn på juksa og 810 tonn på lina. Av 5.000 tonn levert i Vesterålen, var 3.430 tonn tatt på snurrevad, 890 tonn på garn, 410 tonn på line, 250 tonn på juksa og 20 tonn på trål.

Pr uke 11 ligger man 26.000 tonn dårligere an når det gjelder omsatt kvantum fersk torsk. Størst er reduksjonen i Lofoten, som er ned 9.150 tonn til 25.420 tonn. Troms har en reduksjon på 7.150 tonn, Vesterålen ned 4.650 tonn, Vest-Finnmark er ned 2.970 tonn og Øst-Finnmark 1.700 tonn.