Raudåte gir 12 jobber

Den nye fabrikken til Calanus begynner å avtegne seg, selv om bedriften ikke har lagt frem mye konkret ennå. Bygget blir på 2.100 kvadrat og her kan det trolig bli jobb for 10-12 ansatte.

Slik ser skissene ut for nybygget. Øverst er fasaden mot Holmøy med inngang for Calanus-ansatte, og nederst er motsatt fasade (skisse: Øystein Thommesen As/farger: Vny).

Calanus AS har via rådgiverne hos Multiconsult nå sendt byggemelding til naboer og Sortland kommune.  Arkitekt Øystein Thommesen har tegnet nybygget, som får en grunnflate på 2.325 kvadratmeter. Av dette blir 210 åpent, slik at selve fabrikkbygget blir 2.115 kvadrat.

Bygningen får to etasjer og vil foruten produksjonslokaler også inneholde en administrasjonsdel med kontorer. Tiltaket omfatter også avløpsanlegg og utomhusanlegg på tomta. Grunnarbeider for klargjøring av tomt og adkomst utføres av Sortland kommune, og her er jobben satt bort til Bulldozer Maskinlag.

Calanus AS har ikke gitt nærmere informasjon om sine konkrete planer for fabrikken, og styret i selskapet har faktisk ennå ikke gjort endelig vedtak om å starte byggingen av fabrikken. En rekke søknader er imidlertid sendt ut, og alt tyder på at prosjektet blir gjennomført.

Firmaet har fått tilsagn om et lån på 25 millioner kroner fra Innovasjon Norge og Sortland kommune har satset flere millioner kroner på å legge til rette for ny fabrikk, med grunnerverv og opparbeidelse av tomta.

Av søknaden som er sendt til fylkesmannen fremgår det at man regner med 10 ansatte på dagtid og 3 på andre tidspunkt. Her blir det altså snakk om 10-13 arbeidsplasser.

Regjeringen besluttet forrige uke å åpne for kommersiell høsting av raudåte og Calanus starter derfor trolig byggingen av verdens første raudåtefabrikk.

– Det har tatt sin tid. Jeg har jobbet med raudåte siden 2007 og hadde første møte med Fiskeridepartementet i 2009. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sier gründer Gunnar Rørstad i Calanus til Dagens Næringsliv.

– Vi bygger pilotfabrikk for en ny industri. Vi har utviklet hele verdikjeden alene. Det blir det første anlegget i sitt slag for bioraffinering av raudåte. Kapasiteten blir 7.000 tonn per år. Vi håper i løpet av en femårsperiode å komme opp i en omsetning på 200 millioner kroner per år, sier Rørstad.

I 2018 solgte Calanus produkter for 70 millioner kroner basert på forsøksfiske av raudåte med 7.000 tonn. Bedriften har selv nå fått øremerket kvote på 5.000 tonn i 3 år, men kan selvsagt kjøpe raudåte fra andre fiskefartøy.

Mange fiskere har vært skeptisk til kommersielt fiske etter raudåte, men havforskerne mener det er trygt å begynne å høste av denne ressursen. Det er store mengder raudåte i sjøen. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik åpner for begrenset fangst og totalt lyses det ut 10 trålkonsesjoner på til sammen 254.000 tonn raudåte i 2019.

– Vi har nå kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av raudåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser. Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi raudåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Nesvik i en pressemelding.

Nå gjenstår det altså at styret i Calanus As bestemmer seg og gir grønt lys for bygging som nabo til Holmøy Maritimes base ved innløpet av Hognfjorden.