Fikk 90 dager fengsel

Sjåføren fra Litauen som var involvert i ulykken med Charlie Dan Lind i januar, er nå dømt til 90 dagers fengsel og karantene på 3 år for kjøring i Norge. Charlie døde torsdag på UNN Tromsø.

Politi og Statens vegvesen har etter ulykken intensivert kontrollene med vogntog på vinterveiene i nord. Bildet er ikke relatert til saken (foto: Statens vegvesen).

Charlie Dan Lind fra Sortland ble bare 22 år, etter at han 7. januar kolliderte med hengeren på et litauisk vogntog ved Nordkjosbotn i Troms. Charlie har siden dette ligget i koma ved UNN, men døde torsdag.

Den litauiske sjåføren har sittet i varetekt hos politiet siden ulykken i 74 dager og har altså dermed 16 dager igjen å sone av straffen som nå er utmålt. Tingretten dømte ham ikke for «grov uaktsomhet», da det hersker en del usikkerhet om hva som forårsaket ulykken.

Nord-Troms tingrett har hentet inn en rekke faglige rapporter om ulykken, som skjedde ved Vollan i Balsfjord mandag den 7. januar. Det litauiske vogntoget kom fra Tromsø uten last og kjørte nedover bakken mot Nordkjosbotn da ulykken skjedde.

Rapportene viser at sjåføren hadde en gjennomsnittfart fra Tromsø på ca 70 km/time, men like før ulykken var farten oppe i 88 km/t ettersom det er 90-sone her. Det var nullføre og delvis isete veibane, og ifølge ambulansefolkene som kom til, særdeles glatt i den bakken der ulykken skjedde.

Vogntoget hadde ingen tekniske mangler og alle dekkene var med godkjent mønsterdybde. Tilhengeren hadde imidlertid dekk merket «M+S» og disse er ikke særlig godt egnet for vinterføre i Norge, sier flere av rapportene som tingretten har vurdert.

-Ved straffutmålingen er graden av uaktsomhet sentral samt skadeomfanget som ulykken medførte. Det skjer alt for mange alvorlige ulykker i trafikken, og det bør av allmennpreventive hensyn reageres med ubetinget fengsel av ikke ubetydelig lengde ved overtredelse av straffeloven § 280, skriver dommer Harald Tore Roaldsen.

-Det må stilles krav til at fører av store vogntog innretter seg slik at farlige situasjoner unngås. Et vogntog har et betydelig skadepotensiale, og Charlie Lind ble så alvorlig skadet at han er i varig vegetativ tilstand (senere er han altså død).

Når det gjelder tiltaltes personlige forhold foreligger det ikke omstendigheter som kan tillegges særlig vekt ved utmålingen. Det skal imidlertid nevnes at tiltalte sterkt har beklaget hendelsen og bedt om unnskyldning til Linds familie og han har også erkjent straffeskyld på tiltalen. Han er ikke straffedømt tidligere.

Ut fra en samlet vurdering, herunder at det ikke er lagt til grunn grov uaktsomhet, finner retten at straffen passende kan settes til fengsel i 90 dager, skriver dommer Roaldsen. De to lekdommerne var enige i dette og dermed ble dommen enstemmig.

Sjåføren frifinnes for krav om oppreisningserstatning, men fradømmes retten til å føre motorvogn i Norge i 3- tre år regnet fra 7. januar 2019. Sjåføren er 57 år og bor i Litauen, der han oppgir sin månedsinntekt til ca 5.000 kroner.

22 år gamle Charlie Dan Lind fra Sortland ble livstruende skadd i ulykken og har ikke vært ved bevissthet etter dette, før han altså døde torsdag. Legeerklæring fra UNN ble fremlagt for retten. Kollisjonen medførte brudd i ryggen og flere ribbein, samt skader på flere indre organ og alvorlige hodeskader. Charlie vil ikke bli bevisst igjen, opplyste legene, og han skulle bli flyttet fra UNN til sykehjem i Sortland.

Bladet Vesterålen har innhentet kommentar til dommen fra både forsvarer og aktor, som begge sier at dommen neppe blir anket. Forsvarer Ulf Hansen sier at vanlige rettsregler tilsier at sjåføren nå kan slippes fri, ettersom han har sonet to tredeler av straffen på 90 dager.

Aktor Tor B. Nordmo bad opprinnelig om 120 dagers fengsel, men han mener likevel at dommen på 90 dager neppe blir anket.