Tilskudd til Tinden

Handelsstedet Tinden i Øksnes har fått 700.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren via Nordland fylke, for å fullføre jobben med å sette i stand de fredede bygningene ved anlegget.

Handelsstedet Tinden er innvilget tilskudd på 700.000 kroner fra Riksantikvaren for å fullføre restaureringen av anlegget (arkivfoto).

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylke gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsingen på å få fredede privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020, sier Aase Refsnes, fylkesråd for kultur i Nordland.

Stiftelsen Handelstedet Tinden i Øksnes kommune er blant de som har fått tilskudd. – Årets tildeling er svært gledelig og gjør oss i stand til å avslutte et omfattende, krevende og langvarig prosjekt med istandsetting av de fredete bygningene og anlegg på Tinden, sier styreleder Asle Sørdahl.

Ved Tinden planlegger stiftelsen nå også å åpne ny kafe som skal driftes av selskapet «Enjoy Øksnes». Prosjektet som har fått navnet «Salteriet Kafé» har en kostnad på 275.000 kroner, hvorav 137.500,- søkes fra kommunens næringsfond, og de resterende 137.500 planlegges dekket ved egenandel og med midler fra andre givere.

Kulturminner i Nordland har godkjent stiftelsens planer om å utbedre sanitæranlegget, samt å etablere et dokumentasjonssenter og en kafé i en del av de historiske bygningene. Dette betyr at «Handelsstedet Tinden» vil bli mer åpent for publikum i fremtiden.

Enjoy Øksnes AS skal etter planen overta driften av «Tiden» fra 1. mai i år og her får man også 50 senger til rådighet for overnatting. Freddy Andreassen er leder i det lokale selskapet som allerede har en viss drift innen reiselivet i Øksnes.

– Vi tror bestemt at dette blir til beste for eier og leietaker, og at resultatet blir et bærekraftig forretningskonsept for begge parter, sier styreleder Asle Sørdahl i Stiftelsen Handelsstedet Tinden i en pressemelding.

Tinden er bare et av de verneverdige anleggene i Nordland som har fått tilskudd. Med den årlige overføringen fra Riksantikvaren kan fylkeskommunen nå fordele 8,643 mill. kroner til 16 prosjekter i 8 ulike kommuner slik at det viktige bevaringsarbeidet kan fortsette.

-Med årets bevilgning vil Nordland fylkeskommune i stor grad nå det nasjonale målet innen 2020. Dette som den eneste fylkeskommunen i landet og det må man få være stolt av, sier fylkesråd Aase Refsnes.

Nasjonal statistikk pr. 01.01.2019 viser at Nordland allerede er ferdig med istandsettingen av om lag 80%, mot et landsgjennomsnitt på 30%.

-Fylkeskommunen har jobbet iherdig med dette siden høsten 2005. Prosjektet har omhandlet 160 bygninger som skal sikre kulturarven vår for kommende generasjoner, understreker fylkesråd Refsnes.

-Mange av de frede bygningene har nå blitt fylt med aktivitet. Dette er virkelig gledelig og vi må også rette oppmerksomhet til de ildsjelene som har gjort en stor innsats for å ta vare på kulturarven vår, sier Aase Refsnes.

Også «Nordkap sykkelfabrikk» i Andøya har fått tilskudd, og her er det Axel Strand som er tildelt 1,4 millioner kroner for å sette i stand bygningen der Ulrik Dahle drev sykkelfabrikk omkring 1900. Sykkelfabrikken hadde også egen vindmølle for å skaffe elektrisk lys.