Nystasjonen overlevert

Fredag kunne Sortland kommune formelt overta bygget til den nye brannstasjonen, og om et par uker kan de ansatte og brannkorpset ta i bruk de nye lokalene og få en helt ny hverdag.

Sortland brannstasjon er verken blå eller rød, men trepanelet er matchet med et betydelig blått innslag i fronten omkring portene, som også er i tråd med Blåby-prosjektet.

Prislappen på Sortlands nye brannstasjon lyder på en sum mellom 62 og 68 millioner kroner, men da har man tatt med mye mer enn bare bygget. Selve stasjonsbygget koster omkring 30 millioner, som er den summen Karstein Kristiansen Entreprenør AS får for sin del av prosjektet.

– Jeg har lyst til å skryte av denne byggeprosessen. Vi har hatt et veldig godt samarbeid, og vi har vært delaktige i prosessen på en veldig god måte. Det har sikret oss en godt tilpasset stasjon, sier brannsjef Ståle Rasmussen i en kommentar til Bladet Vesterålen.

Sortland brann- og redningsvesen kan altså nå gå inn for fullt med å ta i bruk de nye lokalene. Mye av maskiner og utstyr er allerede på plass, men fortsatt gjenstår en del før stasjonen er helt operativ. En formell åpning blir trolig lagt til 10. mai og da skal alle detaljer være på plass.

Kontorer og garderobe for ansatte og mannskaper har inngang fra sjøsiden av brannstasjonen og her blir det også god parkering for private biler utenfor.

Administrasjonsdelen består av fem kontorer, treningsrom, stabsrom og kjøkken. Feierne i Sortland får tilhold her og det blir dermed en helt ny hverdag også for disse. Lokalene i den gamle brannstasjonen har vært lite hensiktsmessige for feiervesenet.

Når alarmen går og det blir utrykning med brannbilene, skal mannskapene komme inn til den nye stasjonen og parkere på sjøsiden av bygget. Deretter går man inn i «fingarderobe» der man henger av seg egne klær før man går videre og tar på seg klærne som brukes under utrykning.

Det motsatte skjer når mannskapene kommer tilbake fra oppdrag, da man først kommer til «skitten sone», hvor det er mulig å foreta vask og henge av seg klærne med røyk og sot. Etter endt oppdrag kan man så gå ut igjen via ren sone, dusje og ta på egne klær.

Norconsult AS har tegnet stasjonen og vært konsulent for flere deler av prosessen, mens det altså er Karstein Kristiansen Entreprenør AS som har hatt hovedentreprise på bygget. Elektro-Installasjon AS og Nilsson Haras AS har vært utførende på elektro og rør. Mur og Maleteknikk AS og Bjørn Ovik AS har også deltatt som underentreprenører.

Store porter og rommelige haller gjør at alle bilene til Sortland brann- og redning nå kan lagres og vedlikeholdes innendørs (foto: KK Entreprenør).

Grunnarbeidene ble utført i fjor av Røkenes Maskin AS. Da rev man først de to gamle plasthallene som stod etter Nortura og ryddet opp etter disse. Til sammen var kostnaden for oppryddingen og grunnarbeidene ca 3 millioner kroner.

Før vinteren satte inn var hele uteområdet klargjort og det ble lagt asfalt ferdig omkring bygget. Når selve stasjonen nå også er klar, kan man ta i bruk hele anlegget uten å vente på sommeren og ny asfaltering.

Nye garderober for mannskapene i brannvesenet har vært etterlyst i flere år, og Arbeidstilsynet har truet kommunen med bøter for å få dette på plass (foto: KK Entreprenør).

Prosjektleder for Sortland kommune har vært Inge Ovesen. – Det er sjelden å se at man er ferdig med uteområdene så tidlig. Hvis de ikke hadde gjort den kjempeinnsatsen igjennom sommeren i fjor, hadde vi ikke hatt mulighet til å bruke brannstasjonen før uti juni, sier Ovesen til Bladet Vesterålen.

Prosjektet med ny brannstasjon var opprinnelig tenkt som et «blålysbygg», der man også skulle få med politi og ambulanse. Av ulike grunner lot ikke dette seg gjøre, og kommunen valgte derfor å gå videre med prosjektet på egen hånd. Stasjonen er imidlertid lagt slik at det skal være mulig å foreta en utbygging, slik at det blir plass for andre blålys-etater om det ønskes.

En del av kostnadene som er lagt ned ved stasjonen er tatt for nettopp å være klar for videre utbygging. Stasjonen er også koblet til fjernevarmeanlegget, som ligger på nabotomta.

Reguleringsplanen tilsier at man nå skal ordne utkjøringen opp mot Vesterålsgata ved å enveiskjøre nedre del av Kong Øysteins vei, slik at bare brannbilene kan bruke denne. Trafikken ellers omkring den nye stasjonen vil kunne gå som normalt ellers.