Støtter folkehelse

Hvert år deles det ut penger til organisasjoner som driver arbeid for folkehelse. Fem tiltak i Vesterålen får litt penger, pluss flere større organisasjoner som Nordland idrettskrets.

Fylkesråd for kultur og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes, har delt ut penger til gode formål (arkivfoto: NFK).

50 ulike tiltak i Nordland har nå fått tilskudd til driften for å fremme aktivitet som minsker sosiale forskjeller og fremmer folkehelsa. Til sammen er det ca 1,2 millioner kroner som fylket har til fordeling denne gang.

Lokalt i Vesterålen så får Sortland Frivilligsentral 15.000 kroner til prosjektet «Dans for hjerne og kropp», samt 8.000 kr til «Uteaktivitet ved sykehjem». Andøy revmatikerforening får 15.000 kroner til prosjektet «Ut på tur med god mat», mens Sortland Revmatikerforening får 8.000 kr til «Kurs i ernæring». En temakafe i Vesterålen for kreftrammede får 15.000 kr i støtte.

Det største tilskuddet går til Nordland idrettskrets og er øremerket satsing på ungdom med 180.000 kroner. Nordland idrettskrets får også 40.000 kroner for å drive aktiv oppfølging av «paraidrett», som altså gjelder funksjonshemmede.

– God folkehelse er så mye. Det er bra at mange i hele Nordland ønsker å ta tak i utfordringene vi har rundt psykisk  helse og livsmestring. Både i Norge og i Nordland står vi ovenfor en utfordring hvor mange unge står utenfor utdanning og jobb, mye på grunn av utfordringer med psykisk helse!

Med disse midlene har vi mulighet til å bidra til at mange lokale krefter i større grad kan bidra med at våre unge får det bedre, sier Aase Refsnes, som er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

– Det er utrolig mange frivillige som har lyst til å bidra å bedre folkehelsen i Nordland, og disse midlene bidrar til at mange kan sette i gang. Det er viktig at vi tilrettelegger for at flest mulig skal kunne delta i aktivitetene ut fra egne forutsetninger. I fordelingen er det prioritert tiltak som er inkluderende og som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter sier Refsnes.

Fylkesråden støtter også mange prosjekter som bidrar til at eldre treffes, enten det er i svømmebassenget, på korte turer, på dansegulvet eller rundt matbordet.

-Mange eldre er ensomme og det er behov for møteplasser. At dette bidrar til mer fysisk aktivitet er jo en vinn-vinn, sier Refsnes.