To nye tunneler

Europaveien over Kvænangsfjellet skal utbedres og i den forbindelse har Leonhard Nilsen AS fått kontrakt på bygging av to nye tunneler med verdi på over en milliard.

Europaveien over Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren og derfor skal det bygges ny trase og 2 nye tunneler. Direktør Frode Nilsen i LNS innfelt.

Det statlige selskapet Nye Veier AS har hovedkontrakten for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Nå har man valgt å gå videre i prosjektet med Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak AS, for en konkretisering der LNS skal underbygge sitt tilbud med konkrete tiltak og planer.

-Jeg er utrolig glad og stolt over at Nye Veier valgte LNS som entreprenør til ny veiparsell over Kvænangsfjellet, sier direktør Frode Nilsen i en kommentar.

Kvænangsfjellet er nærmest en «legendarisk» veistrekning hvor værforholdene kan være ekstreme og utfordrende. I fjor vinter var veien sperret hele 80 ganger.

-LNS har hatt flere store prosjekter i Nord-Troms og Finnmark. Vår arktiske kompetanse kommer til sin fulle rett i dette prosjektet, sier Frode Nilsen på selskapets Facebook-side.

Etter en vellykket konkretisering, skal partene samhandle og optimalisere prosjektet. Fra før av er Nye Veier og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet.

For LNS kan verdien av kontrakten være på hele 1,3 milliarder kroner. -Prosjektet skal gå over 3 år og sikrer sysselsetting for mange av våre jenter og gutter fremover.

Som nordlending er jeg særdeles stolt over at det finnes selskaper i vår landsdel som kan være med på slike store prosjekter. Vi skal ikke være husmenn i egen landsdel, sier Nilsen.

– Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord.

Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Selskapet Nye Veier AS er et statlig selskap som fra 2016 har overtatt flere stor prosjekt fra Statens Vegvesen.

Stortinget vedtok å overføre Kvænangen-prosjektet til Nye Veier i 2019.

– Jeg er svært tilfreds med at vi allerede har en entreprenør på plass, og snart er i gang med selve jobben som skal gjøres i prosjektet, sier Aanesland.

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på ca 24 km.

Porsjektet er basert på en løsning med to tunneler, som skal ha navnene Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen.