Topp moderne sykehjem

Første planskisse er lagt frem for Lamarka sykehjem, som skal inneholde 48 plasser når det er ferdig utbygget. Planene viser et topp moderne bygg, med åpne løsninger.

Hovedinngangen i det påtenkte nye sykehjemmet i Lamarka (skisse: Sign Arkitektur).

Politikerne i Sortland har snakket i mange år om å bygge et helt nytt sykehjem, som skal være spesielt rettet inn mot demente beboere. Nå er en skisse lagt frem av Sign Arkitektur.

Sykehjemmet skal bygges med 32 sengeplasser i første trinn, mens det kommer 16 plasser i neste runde. Dermed blir det opptil 48 personer som kan bo her når alt er fullført.

Kommunen har stipulert kostnadene til 216 millioner kroner, og nå skal planene sendes over til Husbanken. Håpet er at så man får halvparten i tilskudd fra Staten.

Mye glass og åpne løsninger, gir utsyn til grøntområder omkring det planlagte sykehjemmet i Lamarka (foto: Sign Arkitektur).

Planskissen viser mange moderne løsninger, som vil gi åpne arealer og mulighet for lett tilgang til egen hage og grøntområder. I tillegg selvsagt skjermede forhold der det er ønskelig.

Bygget er formet rundt to atrier (eller tun), som igjen er delt opp i fem mindre hager. Et sentralt og forhøyet mellombygg skal bli «byggets hjerte», som skiller tunene og kobles til hovedinngangen via en innvendig gate.

Bygget får enkle former der fasadene er varierte og uttrykker individuelle boliger. Med sine vinduer, tak og markerte gavlomramminger får fasadene et småhuspreg.

For beboere, ansatte og besøkende vil bygget med sin variasjon og oppdeling, samt fargesetting, virke mindre som en «institusjon».

Stuene og større fellesrom i bygget får god takhøyde og luft som gir godt med dagslys. Vinduer får samtidig nødvendig brystning.

Mot sør blir det to etasjer, ettersom her kommer en «underetasje» med egen inngang (foto: Sign Arkitektur).

Blåfarger gjennomføres i fasadene i samsvar med Sortland kommunes retningslinjer for fargesetting av blåbyen».  Dette vil man se ved hovedinngangen, samt utvendig skilting og andre fasadeelement.

Hovedmaterialene på fasadene er bordkledning i varierende bredder. Omramming av tak og diverse markeringer blir i sink. Det benyttes generelt bærekraftige og vedlikeholdsfrie materialer.

For «hjertet i bygget» i bygget får de øverste vinduene farget glass, som med sola gir et fint fargespill i interiøret for trivsel og velferdsarealene.

Det er planlagt 50 ansatte ved sykehjemmet, 68 ansatte for hjemmetjenesten og dagsenteret planlegges til å bemannes av 10 ansatte.

Totalt vil det dermed bli 128 arbeidsplasser i tilknytningen til det nye sykehjemmet og tilpassende boliger i Lamarka.

Det meste av sykehjemmet blir i en etasje, men en mindre del får også underetasje (foto: Sign arkitektur).

Skisseprosjektet slik det fremgår i dag har inntegnet 48 soverom med areal på ca 25 kvadratmeter hver. I tillegg kommer fellesarealer i tilknytning til beboerrommene.

Totalt areal i sykehjemmet blir dermed opp mot 7.800 kvadratmeter.

Sykehjemmet skal plasseres i Lamarka, bare et steinkast fra dagens «aldershjem» som heter Lamarktunet. Tomta er beregnet å bli på ca 17 mål.

Bakgrunnen for prosjektet er hjemlet i Kommunedelplanen for helse, omsorg og folkehelse 2015‐2030. I fjor ble det fattet vedtak og bevilget penger til et skisseprosjekt.

SIGN Arkitektur ble i mars 2020 engasjert som arkitekt for prosjektet etter offentlig utlyst anbudskonkurranse.

Bygget har ellers dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i første etasje og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen.