Tilsatt næringssjef

Etter å ha utlyst stillingen næringssjef for andre gang, fikk Sortland kommune 15 søkere til stillingen og 6 kandidater ble innkalt til intervju. Ny nærinsgssjef er nå tilsatt.

Sortland kommunes nye næringssjef er Viktor Johnsen (foto: Sortland kommune).

Viktor Johnsen vil tiltre i stillingen som næringssjef i Sortland kommune over nyåret. Han kommer til Sortland kommune fra Vesteraalens AS, hvor han har jobbet i mange år, nå som fabrikk-direktør.

Viktor Johnsen leste om stillingsannonsen og opplevde den som så spennende at han ønsket å søke.

Med lang erfaring fra næringsvirksomhet og gode kunnskaper om nærområdet, ønsker han å være i tett dialog med næringslivet, som kommunens representant.

–Som tilrettelegger for et aktivt og variert næringsliv, er det viktig å forstå de problemstillinger som er aktuelle for næringsaktørene.

Slik kan vi som kommune fatte de riktige beslutningene, sier Viktor Johnsen.

– Jeg tror med den erfaringen jeg bringer med meg fra det det private næringsliv må kombineres med den kunnskapen Sortland kommune besitter.

Slik kan vi få en god og tett dialog med næringsaktørene i lokalmiljøet, og sammen skape vekst i regionen, sier Johnsen.

Kommunedirektør Rita Johnsen er svært tilfreds med ansettelsen.

– Vi er utrolig fornøyde med resultatet og ser frem til å få vår nye næringssjef på plass.

I prosessen var det tydelig at dette var personen som kan utvikle og styrke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen.

– Johnsen har den brede kompetansen vi har vært ute etter og vi er sikre på at han vil bidra med gode erfaringer fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, sier kommunedirektøren.

Sortland kommune har hatt hjelp fra et bemanningsbyrå for den rette personen for stillingen som næringssjef.