Tilbyr tomt til museum

Mellom boligblokkene sør i Sortland sentrum står det en ledig sjøtomt. Den er nå et av alternativene for Gaia-museet. Et annet alternativ er rett ved skulpturen «Havsøye» utenfor torget.

Tomta midt på bildet er ledig for eventuelt museumsbygg (foto: VNY).

Det er Sortland kommune som har tatt på seg oppgaven med å sette opp et bygg til vel 200 millioner for «Gaia Vesterålen».

Tomta som var førstevalget, sett fra Museum Nord sin side, lå mellom Scandic hotell og havneterminalen.

Her er det så trangt om plassen at lokalpolitikerne vil se om det ikke er en annen passende beliggenhet.

Man trenger 800 kvadratmeter areal, og vil bygge på 400 kvadrat med 3 etasjer, der noe av bygget blir delvis under havoverflaten.

Den eneste ferdig utfylte tomta, som vil være klar for utbygging på kort tid, ligger rett ned av bussterminalen.

Her er det 4 mål ferdig utfylt areal som eies av firmaet Sjøtomta Sortland AS. Litt ekstra utfylling er også mulig her.

Bak dette selskapet står investor Finn Pedersen, som overtok eiendommen fra hotelleier Harald M. Jacobsen.

Tomta er verdsatt i eget regnskap til ca 8,2 millioner kroner, men markedsverdien ligger sikkert noe høyere.

Mellom Sortland brygge og skulpturen er det en aktuell sjøtomt (foto: VNY).

Det andre alternativet er nesten midt på torget, der Kanstad Trelast AS eier en sjøtomt.

Her må det først fylles ut, dersom det skal bli plass til et museumsbygg.

Naboen i sør her er boligblokka «Sortland Brygge» som rager 5 etasjer opp.

Tomta dekker parkeringsplassen utenfor «havnagården», men har altså mulighet for videre utfylling.

Dette arealet er ikke så stort som den førstnevnte eiendommen, men likevel et mulig alternativ ut fra beliggenheten.

Dessuten grenser det her til kommunal grunn, så for Sortland kommune blir det kanskje billigste alternativ.

En annen fordel er at museet da blir akkurat midt i byen, rett ved torget, som vil være ganske optimal beliggenhet.

Et tredje alternativ er lansert av Geir Abel Ellingsen, som blant annet eier Skibsgården og Blåbrygga.

Han tenker at det kan være mulig å fylle ut ved kaia utenfor parkeringsplassen til kjøpesenteret.

Her er den gamle «dampskipskaia», men dybden er ikke avskrekkende for en videre utfylling.

Slik er foreløpig skisse av container-museet (foto: Gaia/Lundhagem).

Dermed er det kommet 3 nye reelle tilbud på bordet, som nå skal vurderes av kommunen og Museum Nord.

Fra før har man altså minst en mulighet rett ved Scandic hotell, i tillegg til en mulig fylling utenfor brannstasjonen.

Museum Nord ønsker en mest mulig sentral plassering, og gjerne slik at reisende med hurtigruta kan gå til museet.

Optimistiske anslag sier mange tusen besøkende årlig og store inntekter i billetter, salg og utleie.

Angående selve bygget så legges det opp til å bruke kun resirkulerte materialer, i alle fall med 95% andel.

Brukte containere er sentralt her og gjenbruk av gammel betong fra lokale rivingsprosjekt (Nortura-bygget).

Forprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra Museum Nord og Sortland kommune.

Det er opp til denne gruppa å avgjøre når utredningen om tomtevalg kan sendes til politisk behandling i Sortland kommune, samt styret i Museum Nord.

– Både Sortland kommune og Museum Nord har et inntrykk av en positivitet rundt det pågående arbeidet, sier direktør Geir Are Johansen i Museum Nord.

– Vi ser et bredt ønske i lokalsamfunnet om realisering av Gaia Vesterålen-museet på Sortland, mener Johansen.

Endelig valg av tomt og endelig prislapp vet man dermed ikke foreløpig, men dette kommer trolig på bordet i nær fremtid.

Har du opplysninger eller kommentarer til denne artikkelen, kan du sende epost til red@vny.no.