God driv i tunnel på E10

Arbeidet med tunnelene på nye Hålogalandsveien går faktisk raskere enn man hadde ventet. I en av tunnelene inn til Fiskfjorden er man allerede nesten 2 kilometer inn i fjellet.

Skanska driver tunnel fra Fiskfjord mot Kanstad (foto: Skanska).

Skanska har nå passert de første 1.000 meterne inn i Fiskefjord-tunnelen fra «stuff øst», som drives fra Fiskefjord mot Kanstadbotn.

Tunnelen ligger på såkalt kritisk linje i prosjektet, og milepælen er nådd godt før fremdriftsplanen – faktisk hele 400 meter, som tilsvarer 3 måneder før planen.

– Vi har møtt på godt berg, og har trengt å bruke lite tid på sementinjeksjoner, forteller Ingrid Marie Sandøy i Skanska.

– Dette er unektelig mye av årsaken til at vi har kommet så raskt til 1000 meter.

Men, vi må også få trekke frem de utrolig erfarne og dyktige folkene som skal ha mye av æren for at det har gått så effektivt fremover, sier Sandøy.

Prosjektet har nå kommet i gang med fire av syv tunneler, og stort sett er det gått over all forventning.

I prognosene var det beregnet at det i flere av tunnelene skulle være svært dårlig bergkvalitet.

Dermed ville det være behov for store mengder sikring og injeksjon, spesielt i Gullbergtunnelen, drevet fra Gausvik.

Bergkvaliteten har vært bedre enn først antatt, og da sparer man tid.

Det som imidlertid har forsinket fremdriften noe, er store mengder vanntilsig i tunnelen.

Dette har krevd en del ekstra sikring, men selv om det går noe sakte fremover, ligger vi fortsatt foran plan.

Fiskefjord-tunnelen skal bli 9.680 meter. Den drives av Skanska og Hæhre, fra hver sin side.

Skanska driver fra østsiden (i Fiskefjord) og har kommet ca 1.040 meter inn, mens Hæhre driver fra vestsiden (fra Kanstadbotn), og har kommet ca 800 meter inn.

Norddal-tunnelen skal bli 6.130 meter. Den drives av Skanska og fra vestsiden, i Fiskefjord, er man kommet i overkant av 300 meter inn.

Fra østsiden, i Kongsvikdalen, er tunneldriverne kommet ca 110 meter inn.

Gullbergtunnelen skal bli 4.690 meter. Også denne drives av Skanska. Fra sørsiden, fra Gausvik, er det drevet i overkant av 420 meter, mens det fra nordsiden, fra Fauskevåg, er drevet ca 300 meter inn.

Brattfjelltunnelen skal bli 1.430 meter. Drives av Hæhre, som har kommet ca. 620 meter inn i berget.