Tester mobil-varsling

I dag onsdag 14. juni klokken 12 testes «nødvarsel» på mobil for første gang over hele Norge. Det skjer samtidig som Sivilforsvarets tyfoner vil ule i en felles nasjonal varslingsprøve.

Mobiler over hele landet vil pipe høyt ca kl 12.00 i dag (foto: DSB).

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven den 14. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12.

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023.

Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.

En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.

Varselet kan «dras» vekk eller fjernes ved å trykke «ok». Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig.

Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din.

Hvis du ikke har en oppdatert telefon de nyeste oppdateringene kan det hende du ikke mottar testen.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 14. juni.

Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni.

Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter «Viktig melding – søk informasjon» og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon.

Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.