Kleiva fortjener svar

Høyre forventer umiddelbare og gode svar fra fylkesrådet om Kleivas landbruksskole sin fremtid.

På fylkestinget i Sortland i april lanserte fylkesrådet den såkalte Kleiva-pakken.

Med en prislapp på om lag 30 millioner kroner og løfter om fullføring av internatet, presenterte de planene sine.

Dette mener Høyre er en bløff og består mesteparten av gamle vedtak som er kjent og skulle ha vært på plass for lenge siden, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe.

Hun mener det er på tide at fylkesrådet står til ansvar for Kleivas fremtid.

-Høyre krever ikke bare løfter, men konkrete handlinger som sikrer at Kleiva får den oppmerksomheten og ressursene de fortjener.

Beate Bø Nilsen inviterer fylkestinget om å be fylkesråd for utdanning snarest ivaretar fylkestingets bevilgninger, føringer og vedtak knyttet til Sortland videregående skole avd. Kleiva naturbruksskole.

Det er viktig at fylkesrådet instruerer skolen slik at budsjett for gårdsdrift oppjusteres.

Hun vil ta fylkesrådet rapporterer skriftlig tilbake til Fylkestinget om fremdriftsplan for ferdigstillelse av det Blå rommet, internatet samt utstyr som skulle vært kjøpt inn.

Det bes om at fylkesrådet leverer en redegjørelse for hva som er bakgrunnen for skjevfordelingen i midler til de to naturbruksskolene i fylket jf.

Fordeling av penger i Utstyrsløftet i perioden 2018-2023.

Frist for rapportering på alle punkter er før 1. juli 2023, rapportering skjer skriftlig til Fylkestinget.