Skole også over 25

25-årsregelen i videregående skole i Nordland vil trolig bli skrotet.

–Vårt mål er at flest mulig nordlendinger skal fullføre videregående skole gjennom hele livet.

Da må vi legge til rette for det så godt vi kan, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

25-årsregelen ble innført i 2019, etter vedtak i fylkestinget. Da skulle ikke elever over 24 år lenger gå i klasse med yngre elever.

Argumentet for dette var at yngre og eldre elever i videregående ville få et bedre læringsmiljø med dette tiltaket.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide mener det nå er på tide å endre dette, og at fullføring av videregående utdanning gjennom en større del av livet er viktig for hele nordlandssamfunnet.

–Nå har vi en ny fullføringsreform som har fokus på at alle skal med. Da må alle få mulighet til å gjennomføre videregående skole.

Dette handler rett og slett om inkludering.

Derfor vil vi i fylkesrådet nå jobbe frem en egen sak til fylkestinget som vil fjerne 25-årsregelen, sier Eide.

–Det var i sin tid ment at vedtaket skulle øke fullføringsgraden for elever i videregående skole.

Etter dette har faktisk fullføringsgraden gått opp, men verden har gått videre og vi må se på andre og bedre tiltak for at flest mulig skal fullføre, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson.

For å få til dette arbeider nå fylkeskommunen med flere alternative løp, det som kalles fleksible utdanningsløp.

I det ligger det at tilbudet i videregående opplæring i enda større grad skal tilpasses hver enkelt elev, sier han.

Ifølge Persson er det ikke mulig å fjerne 25-årsgrensa til årets skolestart. Likevel forsikrer han om at flere vil få individuelle tilbud allerede i høst.

–Vi klarer dessverre ikke å fjerne 25-årsgrensa allerede til høsten, siden søknadsfristen for lengst er ute.

Men man vil likevel kunne se at vi har utøvd stort skjønn og fleksibilitet i årets inntak, og vi ser likevel allerede nå på hvilke tilbud vi kan gi for å følge opp elevene over 24 år best mulig allerede i år.

På noen av skolene våre har vi hatt voksenklasser i flere år allerede, på andre skoler må vi finne ut hvordan vi løser denne utfordringen best mulig for alle parter, avslutter Persson.