Siste tokt med orion

Fredag 30. juni inviterer Luftforsvaret sammen med Andøy kommune til åpen dag på Andøya flystasjon, for å markere siste operative tokt med P-3 Orion.

Åpen dag ved Andøya flystasjon 30. juni (arkivfoto: Forsvaret).

54 år med operativ drift for P-3 Orion er dermed slutt, når den siste P-3 Orion går inn for landing denne dagen.

Det siste toktet er en operativ flytur.

Når P-3 Orion er tilbake på Andøya etter endt operasjon i nord-områdene, vil flyet møtes av P-8 Poseidon i lufta, over flystasjonen.

Dette for å markere at P-8 nå overtar oppdraget med maritim patruljevirksomhet.

Arrangementet starter kl 11.00 og varer til 16.00 ved Andøya flystasjon.

Det vil ikke bare bli flystøy, men også liflige toner fra Luftforsvarets militærkorps.

P-3 Orion oppdraget har krevd mye av mange – helt til siste slutt.

Ikke minst det siste året med en ny sikkerhetssituasjon i Europa, har P-3 Orion på slutten av sitt operative virke økt oppdragsmengden.

— Jeg er veldig stolt over den jobben som har blitt lagt ned av vårt personell gjennom alle disse årene, ikke minst det siste året.

Å vise regelmessig tilstedeværelse i nord-områdene, har vært viktig for å bygge situasjonsforståelse, men også for å gjøre oss i stand til å avdekke eventuelle endringer i operasjonsmønsteret til vår nabo i øst, sier Lasse Berg, stasjonsgruppesjef på flystasjonen.

Under åpen dag vil det være utstilling av P-3C Orion, P-8A Poseidon og flere andre fly.

Det vil da være muligheter for å snakke med både veteraner og dagens siste flybesetning på P-3 Orion.

Av norske fly vil man kunne se P-3C Orion, P-8A Poseidon, C-130J Hercules, SAR Queen, Saab Safari og 2xF-35A.

Det er første gang F-35 lander på Andøya.

I tillegg har Norsk luftambulanse meldt sin ankomst med H145 og Andøya Space vil stille ut sitt fly som er stasjonert på flystasjonen.