Venter vekst i Andøy

Nå ventes det sterk vekst i Andøy på flere felt, og fylkesrådet i Nordland vil jobbe frem et eget program som skal bidra i mobilisering til dette. Romfart og militære droner er nøkkelord.

Kjell-Are Johansen (t.v.), fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide og Arne Hjalmar Hansen (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

På fylkestinget denne uken kom nyheten om at fylkesrådet nå vil sette i gang arbeid med et eget program for Andøy, men tanke på er den enorme veksten man venter de neste årene.

– Dette er et svært gledelig og viktig signal fra fylkesrådet, sier fylkestingsrepresentant Kjell-Are Johansen.

Han deltar på fylkestinget denne uken, og sier at det har vært god dialog med fylkesrådet i arbeidet om utviklingen i Andøy i lang tid.

Nordland er vertskap for Andøya Spaceport og huser med det et av Europas viktigste kompetansemiljø innen rom- og droneindustrien.

– Nå ser vi at romindustrien løftes frem som en viktig satsning både av Forsvarssjefen og i Forsvarskommisjonen.

Den utviklingen vi nå opplever på Andøy mangler sidestykke både i Nordland og i Norge, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

– Men de vekstmulighetene Andøysamfunnet nå opplever, gjør at fylkesrådet vil prioritere et eget vekst-mobiliserings-program for Andøy.

Dette initiativet vil vi ta opp mot aktørene i Andøy i nær fremtid, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Dette er blant annet knyttet til Forsvaret, den sivile romindustrien og dronevirksomhet.

I regjeringens politiske plattform, Hurdalsplattformen, ble det kjent at de vil jobbe for å etablere et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya.

– Det nasjonale senteret jobber vi allerede med i fylkesrådet.

Programmet for vekstmobilisering vil komme i tillegg til arbeidet med det nasjonale senteret, sier Dahlseng Eide.

Arne Hjalmar Hansen fra Andøya Space holdt en orientering på fylkestinget om det spennende arbeidet som foregår på Andøy innen romrelatert virksomhet.

Den 30. juni er det stor markering ved Andøy flystasjon, med stort flyshow og underholdning.

Dette blir den formelle avslutning for epoken med Orion-basen, som nå erstattes av nye fly ut fra Evenes.