Tar ikke tak i mobbesaker

Skolene tar ikke nok tak i mobbesaker som meldes, viser tall fra statsforvalteren i Nordland. Av 44 meldte saker i første halvår, var det 28 saker der skolene brøt aktivitetsplikten.

Kunnskapsminister Tonje Brenna slår fast at skolen skal være et trygt sted (foto: Regjeringen/NTB).

Av de over 700 mobbesakene som ble klaget inn til norske statsforvaltere i første halvdel av 2021, fikk mer enn ni av ti elever og foreldre medhold i klagen.

Det viser nye tall som Utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag.

Ser man kun på Nordland med vel 35.000 elever så var det 44 saker som ble sendt videre inn til statsforvalteren (fylkesmannen).

Av disse var det 7 der skolene hadde oppfylt plikten om å ta tak i sakene, mens hele 28 tilfeller sviktet man mot regelverket. Dessuten ble 11 saker avvist.

– Dette viser at vi må ha en enda sterkere innsats for et godt og trygt læringsmiljø, og at det er viktig at lærere og andre ansatte i skolen får nok tid til å følge opp hver enkelt elev på en god måte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Siden 2017 har elever i barne-, ungdoms- og videregående skole kunnet melde inn mobbesaker til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke hjelper dem.

I vår har det vært meldt inn 743 saker. Det er en økning fra våren 2020 (590 saker), og en liten nedgang fra våren 2019 (731 saker).

Pandemihåndtering og nedstengning kan ha påvirket tallene for 2020 og 2021.

Av sakene som ble behandlet i første halvår i 2021, fikk 94 prosent medhold i at aktivitetsplikten var brutt (se faktaboks under).

Tallene viser også store forskjeller mellom fylkene. Troms og Finnmark og Rogaland har flest saker i forhold til elevtallet, mens Oslo og Viken har færrest.

– Skolen skal være et trygt sted å være. Derfor er det viktig at elever og foreldre har mulighet til å melde til statsforvalteren når de opplever at skolen ikke tar saken deres på alvor.

Men det aller viktigste er at skolene i enda større grad klarer å gi alle elever rask og riktig hjelp. For å få til det, vil jeg fremover gå i tettere dialog med dem som jobber i skolen, sier Brenna.