Mer til jordbruket

Økte kostnader har gitt ekstra overføring fra staten til jordbruket. Det er dyrere gjødsel og byggematerialer som slår ut. Med SP og AP i føringen er dette en klar markeringssak.

Karianne B Bråthen (Ap) fra Øksnes og Willfred Nordlund (Sp) fra Sortland er nå på Stortinget (foto: Stortinget).

– Vi er glad for at regjeringa i dag har blitt enige med jordbruket om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet, som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer.

Det viser at vi har fått en regjering som satser på jordbruket, sier Willfred Nordlund (Sp) og Karianne B Bråthen (Ap).

Nordlund er ny leder av Næringskomiteen på Stortinget og leder Ap/Sp sitt arbeid i komiteen, mens Karianne Bråthen er nestleder i AP sin fraksjon i komiteen. Begge representerer Nordland.

De påpeker at høyreregjeringa ikke prioriterte å finne løsninger på disse utfordringene i sitt budsjettforslag og skjøv denne problemstillingen foran seg.

Forhandlingene ble utsatt på ubestemt tid, men tatt opp nesten umiddelbart av den nye landbruks og matministeren Sandra Borch (Sp) etter at den nye regjeringen tiltrådte.

– Dette har vært en lang prosess. Fra jordbruket leverte sitt krav om tilleggs forhandlinger i juli til vi i dag har en løsning med et samlet jordbruk.

Jeg er glad vi nå har fått en regjering som anerkjenner en ekstraordinær situasjon for jordbruket.

Det er mye som skal gjøres fremover i landbrukspolitikken, men dette er en god dag. Kravet var 754 millioner. Det er fullt innfridd, sier Nordlund.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser problemene næringa har og viser med dette at vi prioriterer norsk matproduksjon høyt.

Vi mener at jordbruket har et viktig samfunnsoppdrag i å sikre Norges befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressurser, og jordbruket gir aktivitet og ringvirkninger i hele landet, sier Bråthen (Ap).

Sterkt økte strømpriser har vært et tema som jordbruket har tatt opp i tilleggsforhandlingene.

Når det foreligger et nytt, fullstendig grunnlags­materiale til jordbruksoppgjøret i 2022, vil partene vurdere særskilt hvor stor kostnads­veksten ble for gjødsel, bygnings­materialer og elektrisk kraft og håndtere dette som en del av helheten, både på inntekts- og kostnads­siden.

– Denne regjeringa anerkjenner at kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer er en ekstraordinær situasjon for jordbruket.

Vi viser med dette at vi sammen tar ansvar for norsk matproduksjon, sier landbruks- og matministeren Sandra Borch (SP).