Har høynet budet

Lofotkraft har høynet sitt bud på aksjene i Vesterålskraft, som de vil kjøpe fra Øksnes kommune. Nå er prisen satt til 215 millioner kroner, som er 10 mer enn første bud.

Direktør i Lofotkraft Holding AS, Arnt M. Winther, vil gjerne kjøpe aksjer i Vesterålskraft (foto: Lofotkraft).

Det er ordfører John Danielsen i Øksnes som opplyser dette til media tirsdag:

– Til orientering så har Øksnes kommune mottatt oppdaterte bud på våre aksjer i Vesterålskraft as fra Troms Kraft as og Lofotkraft Holding as.

Lofotkraft Holding as hadde ved fristens utløp kl 10 i dag høyeste bud med 215 mill, forteller ordfører Danielsen.

– Prosess for gjennomgang av tilbud og antagelse av kjøper på våre aksjer vil skje fortløpende frem til 31.10.2021 kl 2400, påpeker Øksnes-ordføreren.

Dette betyr at direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft ikke får svar før i slutten av uka, om hans selskap kommer inn på eiersiden i Vesterålskraft.

Samtidig med dette hadde politikerne i Sortland et «hemmelig møte på kammerset», der man drøftet situasjonen.

Både diskusjonen og vedtaket i Sortland kommunestyre er unntatt offentlighet. Sortlands politikere har tidligere vedtatt at man ikke vil selge kraftselskapet.

Interessen for å kjøpe hele eller deler av Vesterålskraft er meget stor hos de andre kraftselskapene i nord, og har medført rene budkrigen.

Millionene sitter løst og det er altså Lofotkraft har det høyeste budet så langt.

– Vår intensjon med et eventuelt kjøp av aksjer i Vesterålskraft er å bli en langsiktig aksjonær med mål om å utvikle selskapet innenfor dagens forretningsområder, sier direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft i en kommentar til Vesterålnytt.

– Som aksjonær ønsker vi samtidig å legge til rette for et utstrakt samarbeide mellom de to konsernene.

Dessuten utvikle felles forretningsområder og sammen ta ut så mye kostnadsbesparelser i begge konsern som mulig for å forbedre avkastningen og spesielt rammebetingelsen for nettvirksomheten i begge konsern, sier Winther.

Han mener Vesterålnytt forleden bragte en misvisende artikkel, der Lofotkraft AS ble omtalt som «forgjeldet».

Lofotkraft AS har over en milliard i langsiktig gjeld, etter storstilt fornyelse av kraftnettet i Lofoten.

Direktør Winther påpeker at holdingselskapet, altså morselskapet i konsernet, har en balanse med over 40% egenkapital.